Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1.ŠA 1.ŠA 0 1. ŠA
  2.ŠA 2.ŠA 0 2. ŠA
  3.ŠA 3.ŠA 0 3. ŠA
  4.ŠA 4.ŠA 0 4. ŠA
  BOZP nástenky a materiál BOZP 0
  CIT - Centrálna informačná tabuľa školy CIT 0
  DRUHÁ II.OA 12 II. OA
  Hlavný vchod do budovy Budova 0
  Interaktívna učebňa IT 0
  Interaktívna učebňa IT 0
  Kabinet a klub športovej prípravy, MVČ, VP Šport a MVČ 12 Stanislav Ďuriš
Mgr. Eva Hromjaková
Mgr. Ján Hudec
Gabriela Ježíková
Mgr. Erich Kováč
Mgr. Peter Kravec, PhD.
Dušan Zelman
  Knižnica a študovňa KLUBOVŇA 50
  Nástenky na chodbách Chodb.nástenky 0
  OSMA VIII. OA 12 Mgr. Zdenka Bustinová
VIII. OA
  PIATA V. OA 20 V. OA
  Počítačová učebňa PC 0
  Počítačová učebňa PC 0
  Posilňovňa a fitnes FITNES 8
  PRVÁ I. OA 12 Mgr. Katarína Jurgová
Mgr. Katarína Mašková
I. OA
  Reprezentačná stena školy Repre CIT 0
  Riaditeľňa a sekretariát školy Riaditeľňa 0 Ľubica Gričová
Mgr. Marián Janák
  SIEDMA VII. OA 13 Mgr. Martina Sádecká
VII. OA
  Sklad Sklad 0
  Sklad a dielňa správcu školy Správca 0 Mgr. Jozef Mercell
  Sklad učebníc a pomôcok Sklad 0
  SPRCHY - muži SPRCHY - muži 0
  Stolno-tenisová herňa PING-PONG 0
  Šatne žiakov Šatne 0
  ŠIESTA VI. OA 14 Mgr. Zuzana Nosková
PaedDr. Františka Vranková
VI. OA
  ŠTVRTÁ IV. OA 12 Mgr. Lukáš Gallo
IV. OA
  TRETIA III. OA 12 III. OA
  Učebňa výpočtovej techniky 1 UVT-1 10
  Učebňa výpočtovej techniky 2 UVT-2 7
  Učebne výpočtovej techniky INFORMATIKA 12
  Vchod do školy Škola 0
  WC a SPRCHY - ženy WC+SPRCHY - ženy 0
  WC muži WC muži 0
  ZBOROVŇA ZBOROVŇA 13 Mgr. Zuzana Breznická
PaedDr. Beata Černová
Oľga Červená
Mgr. Marián Drobný
Mgr. Roman Mihálik
Mgr. Miroslav OslayMBA
Mgr. Iveta Sliepková
Ing. Marta Takáčová

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria