Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. EA Triedny učiteľ PaedDr. Beata Černová
1. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jurgová
Učebňa 1.ŠA
2. EA Triedny učiteľ PaedDr. Beata Černová
2. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Sliepková
Učebňa 2.ŠA
I. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Mašková
Učebňa PRVÁ
II. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Breznická
Učebňa DRUHÁ
3. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bridová
Učebňa 3.ŠA
III. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.,MBAMiroslav Oslay
Učebňa TRETIA
4. ŠA Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Lukáš Gallo
Učebňa 4.ŠA
IV. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Zavacký
Učebňa ŠTVRTÁ
V. OA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Františka Vranková
Učebňa PIATA
Foto Foto Foto
VI. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Nosková
Učebňa ŠIESTA
Foto Foto Foto Foto Foto
VII. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Sádecká
Učebňa SIEDMA
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Bustinová
Učebňa OSMA
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  00421 32 655 2677
  00421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: 00421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: 00421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: 00421 905 150 064

Fotogaléria