Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: 4. ŠA

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Martin Čákovský
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Filip Lešťan
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Dominik Mečiar
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Filip Mrava
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Dominik Novák
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
David Rodionov
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Denis Stacha
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria