Navigácia

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede 4. ŠA

Študent Predmet Úroveň
Martin Čákovský Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Základy športovej prípravy
Filip Lešťan Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Základy športovej prípravy
Dominik Mečiar Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Základy športovej prípravy
Filip Mrava Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Základy športovej prípravy
Dominik Novák Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Základy športovej prípravy
Biológia

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria