Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      1. EA1. ŠA2. EA2. ŠAI. OAII. OA
  3. ročník   3. ŠAIII. OA
  4. ročník   4. ŠAIV. OA
  5. ročník   V. OA
  6. ročník   VI. OA
  7. ročník   VII. OA
  8. ročník   VIII. OA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2017

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  00421 32 655 2677
  00421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: 00421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: 00421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: 00421 905 150 064

Fotogaléria