Navigácia

Zoznam tried › Trieda II. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Mašková
Učebňa: DRUHÁ
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Michal Harajda
3    Katarína Jobusová
4    Ashley Krajčovičová
6    Soňa Panáková
7    Elizabeth Kristína Blanco
11    Sofia Richtárechová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria