Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: PaedDr. Beata Černová
Učebňa: 1.ŠA
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Ema Bolebruchová
1    Dávid Daniška
2    Daniel Ivaylov Dilkov
3    János Fekete
4    Karin Haňdiaková
5    Jakub Ingeli
6    Klaudia Kleinová
7    Marco Lukačka
10    Oliver Šanko
11    Andreas Šipek
12    Peter Udvorka
13    Dominik Veselovský
34    Jakub Krajčír

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria