Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OAIEA2. ŠAII. OAIIEA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Bustinová
Učebňa: OSMA
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
2    Nina Marína Elizabeth Cmarková gymnázium
7    Tatiana Kostková gymnázium
11    Sandra Jamrichová gymnázium
14    Barbora Šedivá gymnázium
15    Veronika Tušlová gymnázium
19    Alica Rusová gymnázium
22    Lívia Bielková gymnázium
23    Milan Habrman gymnázium
26    Adam Makiš gymnázium
53    David Vlček gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria