Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Nosková
Učebňa: ŠIESTA
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
0    Michal Moncoľ gymnázium
1    Lukáš Fiala gymnázium
2    Sophia Gabrišová gymnázium
3    Andrea Paksiová gymnázium
12    Patrik Jančovič gymnázium
17    Petronela Hnilicová gymnázium
18    Daniel Kmošena gymnázium
19    Branislav Rybička gymnázium
23    Samuel Žáčik gymnázium
24    Adam Kopilec gymnázium
25    Alex Molčan gymnázium
29    Martina Törvényiová gymnázium
30    Min Jae Lee gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria