Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: PaedDr. Františka Vranková
Učebňa: PIATA
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 6
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Lukáš Brandys gymnázium
2    David Damian Brna gymnázium
3    Boris Deneš gymnázium
6    Matúš Floriš gymnázium
7    Tomáš Górás gymnázium
8    Marko Josef Gravas gymnázium
9    Šimon Habšuda gymnázium
11    Hyung Chan Kim gymnázium
13    Lenka Kozačenková gymnázium
14    Matej Lezzani gymnázium
15    Tomáš Líška gymnázium
16    Jang Ho Mun gymnázium
17    Marcel Musil gymnázium
18    Ida Papierniková gymnázium
19    Kiara Jane Petrovická gymnázium
20    Vadym Rurak gymnázium
21    Barbora Slúčiková gymnázium
22    Janka Stachová gymnázium
23    Dominik Trška gymnázium
24    Tomas Veber gymnázium
25    Filip Zelníček gymnázium
26    Lukáš Zelníček gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria