Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OAIEA2. ŠAII. OAIIEA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Bc.Lukáš Gallo
Učebňa: 4.ŠA
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martin Čákovský
25    Filip Lešťan
30    Dominik Mečiar
31    Dominik Novák
33    Denis Stacha
34    Kristína Hargašová
35    Filip Mrava
37    David Rodionov
38    Martin Kutiš
39    Eva Viktória Domonkosová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria