Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAI. OAIEAII. OAIIEA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Bc.Lukáš Gallo
Učebňa: 4.ŠA
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 10, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Eva Viktória Domonkosová
1    Martin Čákovský
4    Dominik Mečiar
5    Dominik Novák
28    Filip Lešťan
28    Denis Stacha
41    Kristína Hargašová
42    Filip Mrava
48    David Rodionov
51    Martin Kutiš
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria