Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Bc.Soňa Krovinová
Učebňa: 3.ŠA
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
0    Marek Hoos gymnázium
0    Jakub Leitner gymnázium
2    Patrik Begáň gymnázium
3    Andrea Bogorová gymnázium
6    Michal Gabriš gymnázium
9    Klára Jánošíková gymnázium
18    Lukáš Čmelík gymnázium
19    Dominik Holec gymnázium
20    Alexandra Šurínová gymnázium
21    Ladislav Ďorďovič gymnázium
22    Filip Dráb gymnázium
23    Enrik Švec gymnázium
24    Lukáš Hrušík gymnázium
25    Timea Jarušková gymnázium
26    Patrik Žaťko gymnázium
29    Matej Pytlík gymnázium
30    Matej Bátory gymnázium
31    Adam Mikovíny gymnázium
33    Nikolas Ľahký gymnázium
35    Patrik Chyba gymnázium
50    Adam Brat gymnázium
51    Alexander Valúch gymnázium
55    Adrian Tóth gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria