Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Lukáš Gallo
Učebňa: 4.ŠA
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Patrik Begáň
3    Andrea Bogorová
6    Michal Gabriš
9    Klára Jánošíková
20    Alexandra Šurínová
21    Ladislav Ďorďovič
22    Filip Dráb
23    Enrik Švec
30    Matej Bátory
37    David Rodionov
39    Eva Viktória Domonkosová
40    Jakub Leitner
41    Eliška Belanská
42    Martin Mariak
43    Timotej Michálek
50    Adam Brat
55    Adrian Tóth
61    Denis Stacha
62    Matej Pytlík
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria