Navigácia

I. OA II. OA III. OA IV. OA V.OA / 1.ŠA VI.OA / 2.ŠA 3.ŠA / VII.OA

I. OA

Trieda: I.OA
Predmet: Chémia
Tematický výchovno vzdelávací plán:  TVVP_CHEM_1._OA_2017_2018.pdf
Učebné osnovy podľa ŠVP:  
1.       polrok
Témy na povinné sajty: Termín:
1. Chémia a chemická výroba - Zdroje surovín pre chemický priemysel, chemická výroba, - závody v Trenčianskom kraji a na Slovensku. Význam separácie a recyklácie     08.12.2017
2. Chemicky čistá látka a zmes. Vlastnosti látok    15.01.2018
Témy projektov: Termín:
1. Chemicky čisté látky a zmesi. Metódy oddeľovania zložiek zo zmesi   25.11.2017
Testy  E-learning: Termín:
1. Separácia                                      10.11.2017
2. Oddeľovanie zložiek zmesí             10.11.2017
3. Destilačná aparatúra                      15.12.2017
   
2.       polrok
Témy na povinné sajty: Termín:
1. Voda - rozdelenie, význam vody pre človeka, čistenie vôd. Pitný režim športovca  15.4.2018
2. Chémia a jej význam pre život človeka  10.6.2018
Témy projektov: Termín:
1. Vzduch, Znečistenie ovzdušia – skleníkový efekt, ozónová diera, kyslý dážď  10.6.2018
Testy  E-learning Termín:
   
   

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria