Navigácia

I. OA II. OA III. OA IV. OA VII. OA V.OA / 1.ŠA VI.OA / 2.ŠA 3.ŠA

I. OA

Tematický výchovno vzdelávací plán:
TVVP_CHEM_1._OA_2017_2018.pdf

Témy na povinné SAJTY 2017/2018 

I. polrok

1. Chémia a chemická výroba - Zdroje surovín pre chemický priemysel, chemická výroba
- závody v Trenčianskom kraji a na Slovensku. Význam separácie a recyklácie                   Termín: 8.12.2017

2. Chemicky čistá látka a zmes. Vlastnosti látok                                                                     Termín: 12.1.2018

II. polrok
1.
Voda - rozdelenie, význam vody pre človeka, čistenie vôd. Pitný režim športovca

2. Chémia a jej význam pre život človeka

 

Témy projektov:

1. polrok: Chemicky čisté látky a zmesi. Metódy oddeľovania zložiek zo zmesi       Termín: 24.11.2017

2. polrok:  Znečistenie ovzdušia – skleníkový efekt, ozónová diera, kyslý dážď

Testy e - learning :

Separácia                                       Termín: 10.11.2017
Oddeľovanie zložiek zmesí            Termín: 10.11.2017
Destilačná aparatúra                      Termín: 17.11.2017

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria