Navigácia

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Informácie pre žiakov

 

Trieda: II.OA

Témy SAJTOV pre šk. rok 2017/2018:

 

1. polrok:  Slovenská hymna

2. polrok:  Pieseň so športovou tematikou

 

 

Mgr. M. Sádecká, vyučujúca

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria