Navigácia

Stránky predmetovej komisie Etická výchova

O predmetoch

TVVP-_ETV_I.OA.xls - Mgr. J. Sádecká​

TÉMY SAJTOV PRE I.OA:  

 1.p. - 1.téma: Sebapoznanie, sebavýchova, sebahodnotenie v športe, 2. téma: ľubovoľná

2.p. - 1. téma:  Verbálna a neverbálna komunikácia v športe, 2.téma: ľubovoľná

ETV_sekunda.docx 

ETV_tercia.docx

ETV_kvarta.docx

ETV_kvinta.docx

ETV_sexta.docx

sylaby pre 1.ŠA a 2.ŠA sú totožné so sylabami pre kvintu a sextu.

Ďakujem a teším sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria