Navigácia

I. OA II. OA III. OA V. OA 1. ŠA 2. ŠA

I. OA

Tematický výchovný vzdelávací plán

TVVP_Informatika_1.OA.pdf

V nasledujúcom súbore nájdete obsah predpísaného učiva podľa ŠVP  

 

 

Témy na povinné SAJTY 2017/2018

I.polrok

1. Textový editor WORD ako nástroj na vytváranie dokumentov a plagátov   Termín: 7.12.2017
2. Vstupné a výstupné zariadenia                                                     Termín: 20.1.2018

II. polrok

1.

2.

 

Témy projektov

1. polrok:
Zariadenia        Termín: 9.11.2017

2. polrok: 

Netiketa            Termín:10.11.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria