Navigácia

I. OA II. OA III. OA V. OA 1. ŠA 2. ŠA

I. OA

Ing. Marta Takáčová:

https://ssg.edupage.org/text/?text=teachers/118762&subpage=3

 

Mgr. Miroslav Zavacký:

Trieda: I.OA
Predmet: Informatika
Tematický výchovno vzdelávací plán: TVVP_Informatika_1.OA.pdf
Učebné osnovy podľa ŠVP:  
1.       polrok
Témy na povinné sajty: Termín:
1. Textový editor WORD ako nástroj na vytváranie dokumentov a plagátov     7.12.2017
2. Vstupné a výstupné zariadenia - tabuľka word                                            20.01.2018
Témy projektov: Termín:
1. Vstupné a výstupné zariadenia - prezentácia 09.11.2017
2. Plagát - word 10.01.2018
Testy  E-learning Termín:
1.  
2.  
2.       polrok
Témy na povinné sajty: Termín:
1. Vírusy a antivírusové programy 15.04.2018
2.  Dôležitosť počítačov v bežnom živote         10.06.2018
Témy projektov: Termín:
1. Netiketa - prezentácia 15.04.2018
2. Ozrejmenie pojmov - operačný systém, priečinok, CD, USB a ich reálne použitie 10.06.2018
Testy  E-learning Termín:
1. Infromatika ISCED 2 15.04.2018
2. Power point 10.06.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria