Navigácia

Informácie Základy športovej prípravy I. ŠA, V. OA, 1EA Základy športovej prípravy II. ŠA, VI. OA, 2. EA Základy športvej prípravy III. ŠA, VII. OA, 3 EA Seminár - Základy športovej prípravy IV. ŠA, VIII. OA Šport a osobnosť športovca I. OA II. OA III. OA IV. OA Šport a osobnosť športovca V.OA Šport a osobnosť športovca VI. OA VII. OA VIII.OA

Mgr. Katarína Jurgová

Základy športovej prípravy I. ŠA, V. OA, 1EA

 I. polrok 

Svetové dejiny telesnej kultúry - Témy

Poznámky

Svetové dejiny telesnej kultúry -  komplet

Zhrnutie

DEJINY_SPORTU.ppt

Športová činnosť v prvotnopospolnej spoločnosti

TK Prvotnopospolna.doc

Športová činnosť v otrokárskej spoločnosti.

TK Otrokarska_uvod.doc

Telesná kultúra v Egypte a Mezopotámií

TK Otrokarska-Egypt_Sparta_Ateny.doc 

Telesná kultúrav Japonsku a Číne

 Referat

Telesná kultúra v Indii

TK-india.doc

Telesná kultúra na Kréte a v Grécku

TK Otrokarska-Egypt_Sparta_Ateny.doc

Staroveke_olympijske_hry(1).ppt 

Telesná kultúra v Rímskej ríši

 TK_Rim.doc

Telesná kultúra vo feudalizme

TK Feudalizmus.doc

Humanizmus a renesancia v športe

Internet

Ján Ámos Komenský

Internet

TK v kapitalistickej spoločnosti

TK Kapitalisticka.doc

TV vo FILANTROPÍNOCH

TV systémy Anglicko

TV systémy Nemecko

TV systémy Švédsko

Úvod do vyučovania teórie a didaktiky športu

Športový tréning

Činitele športového tréningu - projekt

Periodizácia športového tréningu

Tréningové zaťaženie

Tréningová jednotka

Zásady športového tréningu

Organizačné formy športového tréningu

Didaktické formy športového tréningu

Metódy športového tréningu

Prostriedky športového tréningu

Periodizácia športového tréningu

Etapy športového tréningu

Obdobia ŠT

Sportovy_trening(1).docx

Clenenie.docx

treningova-jednotka.doc

Metody.docx

Zasady_a_Formy_ST.pptx

Treningova_jednotka.ppt

Telesna_priprava.docx

OPAKOVANIE.docx

 

!!!!!!! NA VYUČOVACEJ HODINE ODOVZDAŤ!!!!!!! /ALEBO NA KOZULTÁCIÍ/

K UZATVORENIU ZNÁMKY POTREBUJEŠ!!!

1. Zošit s poznámkami

2. Tréningový denník

3. Tlačivo potvrdenie o tréningovej účasti /september, október, november, december, január/

4. Kópia správy od telovýchovného lekára

5. Súpisky zo zápasov /september, október, november, december, január/

6. Tlačivo hodnotenie trénera                                                                                                                                        

7. Práca v powerpointe                                                         

8. Elearningové testy

9. SAJTY - Ideály staroveku verzus stredoveké chápanie športu

                    Prvopočiatky športovania na Slovensku

10. Referát - kontaktuj ma cez emai

11. Esej: Keby som žil v staroveku, športoval by som veľmi rád / úvaha o starovekom ponímaní športu/

12. INDIVIDUÁLNA AKTIVITA, BESEDY, PRENÁŠKY, ČASOPIS, SAJTY, PRÁCE, OLYMPIÁDY

13. 3 tréningové jednotky

 

                                                                                           II. polrok

1. Zošit s poznámkami

2. Tréningový denník

3. Tlačivo potvrdenie o tréningovej účasti /február, marec, apríl, máj, jún/

4. Súpisky zo zápasov /február, marec, apríl, máj, jún/

5. Tlačivo hodnotenie trénera                                                                                                                                        

6. Práca v powerpointe - MOJE KONDIČNÉ SCHOPNOSTI                                                        

7. Elearningové testy

8. SAJTY -   Naši najúspešnejší olympionici od roku 1992

                     Telovýchovné organizácie podporujúce rozvoj športu začiatkom 20. storočia

10. Referát - História môjho športového zväzu

11. Esej: Spartakiáda /Uvaha, opodstatnenosť telovýchovných cvičení celej populácie v období Československa.../

12. INDIVIDUÁLNA AKTIVITA, BESEDY, PRENÁŠKY, ČASOPIS, SAJTY, PRÁCE, OLYMPIÁDY

13. Prax  Prax.docx!!!!! - pozri, otvor!!!!

Prax - POKYNY : Odovzdať zviazanú prácu + 1x na CD, TJ môžu byť vyplnené ručne v rámci príloh.

              FORMA  :  Typ písma: Times New Roman, Veľkosť písma 12, 1,5 riadkovanie, Kapitoly - tučné, okraje 3,5, veľkosť   

                                papiera: A4, nastavenie okrajov: ľavý okraj: 3,0 cm, pravý okraj: 2,5 cm, horný dolný okraj: 2,5 cm

                               Prax.docx - červeným písmom vymazať a doplniť vlastný text, môžte vložiť aj obrázky

              ROZSAH : 8 strán + 3 tréningové jednotky - ako prílohy práce

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  00421 32 655 2677
  00421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: 00421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: 00421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: 00421 905 150 064

Fotogaléria