Navigácia

Výchovný poradca

Školné na VŠ

Od 1. setembra 2007 má každý študent denného štúdia možnosť študovať na JEDNEJ vysokej škole bezplatne, resp. má zabezpečených 6 semestrov bezplatného stúdia na prvom stupni vysokej školy.

V prípade, že študent študuje súbežne v jednom akademickom roku dva študijné programy poskytované verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria