Navigácia

Akcie a podujatia

AKCIE A PODUJATIA ORGANIZOVANÉ POD NAŠOU ZÁŠTITOU V ROKU 2008

AKCIE A PODUJATIA ORGANIZOVANÉ POD NAŠOU ZÁŠTITOU V ROKU 2008 :


DOMÁCE PODUJATIA


 O POHÁR PRIMÁTORA MESTA Trenčianske Teplice OPEN, 7.3.2008
Tretí ročník stolnotenisového turnaja pre všetky vekové kategórie rekreačných a súťažiacich hráčov.


SÚŤAŽ DRUŽSTIEV V TENISE, apríl - máj 2008
Celoslovenská súťaž družstiev v tenise chlapcov a dievčat vo všetkých vekových kategóriách. Viac na www.stz.sk


FIT TEST DAYS, jún - september 2008
Vstupné a výstupné testy pohybovej úrovne žiakov OŠG Trenčianske Teplice a mládeže vo veku 10 - 15 rokov.

GRAND PRIX BARAČKA TOUR
Športové podujatia žiakov OŠG Trenčianske Teplice a žiakov a mládeže trenčianskeho regiónu v tenise. Akcie sa konajú minimálne 2x mesačne v priebehu celého školského roka.


O POHÁR ŠKOLY SŠG v Trenčianskych Tepliciach, jún 2008
Tenisový a stolnotenisový turnaj pre žiakov súkromného športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach o putovný pohár školy.


SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V TENISE
Priebežne počas celého roku 2008, tenisové turnaje jednotlivcov pod záštitou STZ, vo vekových kategóriach mladšie žiactvo, staršie žiactvo dorastenci. Turnaje sa konajú podľa schválenej termínovej listiny na rok 2008. Viac na www.stz.sk 


MEDZINÁRODNÉ TURNAJE


 
SCHOOL LOBIK - III. ročník, 22. marec - 30. marec 2008
Medzinárodný tenisový turnaj do 16 rokov. Príležitosť konfrontácie našich hráčov
a žiakov školy s najlepšími na Slovensku, ale aj s rovesníkmi z Európy. Tretí ročník turnaja v nafukovacej tenisovej hale s dvoma dvorcami a potrebným zázemím. Viac na www.stz.sk 


SMALL LOBIK - VI. ročník, 18. - 24. august 2008
Medzinárodný tenisový turnaj detí do 12 rokov. V predchádzajúcich ročníkoch sa predstavili reprezentanti z česka, Poľska, Talianska, Estónska, Nemecka, a Ruska. Viac na www.stz.sk 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria