Navigácia

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia na rok 2009

Š K    T C T T   o.z. ,  T K   O Š G   n.o. ,  S Š G

Akcie a podujatia na rok 2009

Názov  - Organizátor - Počet

1.Q  :

Január  :

 

1)     Súťaž jednotlivcov v tenise (ml. žiačky D)- ŠK TCTT-1x

2)     Súťaž jednotlivcov v tenise (dorastenci C)- ŠK TCTT-1x

3)     Súťaž jednotlivcov v tenise (ml. žiačky C)- ŠK TCTT-1x

 

Február  :

 

1)     Súťaž jednotlivcov v tenise (ženy C) - ŠK TCTT - 1x

2)     Súťaž jednotlivcov v tenise (ml. žiaci D) - ŠK TCTT - 1x

3)     Súťaž jednotlivcov v tenise (dorastenky C) - ŠK TCTT - 1x

 

Marec  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

2)     O pohár primátora mesta Tr. Teplice (st. tenis) – SŠG - 1x

3)     School  lobik 2009 (tenis) osem dní - ŠK TCTT - 1x

 

2.Q  :

Apríl  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

2)     Súťaž družstiev v tenise – priebežne - ŠK TCTT - 5-7x

 

Máj  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

2)     Súťaž družstiev v tenise – priebežne - ŠK TCTT - 5-7x

 

Jún  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

2)     O pohár školy SŠG Trenčianske Teplice (tenis - st.tenis) – SŠG - 1x

3)     Fit  test  day (testy pohybovej úrovne a zdravotné prehliadky) – SŠG - 1x


3.Q  :

Júl  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

 

August  :

 

1)     Súťaž jednotlivcov v tenise (staršie žiactvo) - ŠK TCTT - 1x

2)     Small lobik 2009 (tenis) sedem dní - ŠK TCTT - 1x

 

September  :

 

1)   Súťaž jednotlivcov v tenise (mladšie žiactvo) - ŠK TCTT - 1x

2)   Súťaž jednotlivcov v tenise (dorast) - ŠK TCTT - 1x

2)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

3)     O pohár riaditeľa SŠG Trenčianske Teplice (tenis - st.tenis) – SŠG - 1x

4)     Fit  test  day (testy pohybovej úrovne a zdravotné prehliadky) – SŠG - 1x

 

 

4.Q  :

 

Október  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

2)     Fit  test  day (testy pohybovej úrovne a zdravotné prehliadky) – SŠG - 1x

 

November  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

 

December  :

 

1)     Grand prix Baračka tour 2009 (tenis) - TK OŠG - 2x

2)     Vianočný turnaj SŠG (tenis – st.tenis) – SŠG - 1x

 

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria