Navigácia

Akcie a podujatia

Kalendár súťaží 2011-2012

 

Miesto Termín OK RK KK
Cezpoľný beh CH,D 96 a ml. Ostrov Trenčín 29.9.2011 do 30.9. X 11.10. Dca
Veľký futbal CH  92 a ml.     do 21.10. 2.-4.11.  NM 14.-18.11.  PD
Veľký futbal D  92 a ml.     ? ? ?
Bedminton CH  92 a ml.     do 27.10. 7.11.-11.11. TN 21.11.-25.11. TN
Bedminton D 92 aml.
Florbal CH  92 a ml.     do 27.10. 14.-19.11. TN 28.11.-2.12. TN
Florbal D  92 a ml.     do 27.10.
Stolný tenis CH  92 a ml.     do 31.1. 6.-15.2.  NM 20.-29.2.  PA
Stolný tenis D  92 a ml.     do 31.1.
Volejbal CH  92 a ml.     do 29.2. 19.-23.3.  NM 2.-13.4.  PD
Volejbal D  92 a ml.     do 29.2. 19.-23.3.  TN 2.-13.4.  PD
Basketbal CH  92 a ml.     do 27.1. 27.2.-2.3. NM 18.3.-30.3. PB
Basketbal D  92 a ml.     do 27.1. 27.2.-2.3. NM 18.3.-30.3. MY
Hádzaná CH 92 a ml.     ? X 23.-27.4.  BN
Hádzaná D 92 a ml.     do 26.3. TN-postup 23.-27.4.  BN
Maratón aerobik  92 a ml.     do 16.11. X 21.-25.11.  MY
Futsal CH 92 a ml.     do 16.12. 10.-17.1.  MY 25.-31.1.  MY

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria