Navigácia

Akcie a podujatia

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA Trenčianske Teplice OPEN (7.3. 2008)

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA Trenčianske Teplice OPEN, 7.3. 2008
Tretí ročník stolnotenisového turnaja pre všetky vekové kategórie rekreačných a súťažiacich hráčov :

Výsledky  stolnotenisového turnaja „O POHÁR PRIMÁTORA mesta Trenčianske Teplice“ :


Mladšie žiačky 
1.miesto Majorošová Kristína ZŠ T.Teplá
2. miesto Gurínova Dana ZŠ Trenč. Jastrabie
3. miesto Mutňanská Diana SŠG T. Teplice
3. miesto Kurtinová Sindy SŠG T. Teplice


Staršie žiačky 
1.miesto Straková Zuzana ZŠ T.Teplá
2. miesto Žáčiková Lucia ZŠ Trenč. Jastrabie
3. miesto Gurínová Alžbeta ZŠ Trenč. Jastrabie
3. miesto Beznáková Kristína SŠG T. Teplice

Dorastenky
1.miesto Chybová Veronika SŠG T. Teplice
2. miesto Fašungová Petra SŠG T. Teplice

 Mladší žiaci
1.miesto Čechvala Filip SŠG Tren. Teplice
2. miesto Pružinec Richard SZŠ Nová Dubnica
3. miesto Pružinec Marek COG Nová Dubnica
3. miesto Šebáň Ondrej ZŠ Tr. Jastrabie


Staršie žiačky 
1.miesto Ježo Martin ZŠ Nová Dubnica
2. miesto Horňák Filip  COG Nová Dubnica
3. miesto Gubáň Jaroslav SŠG Trenč. Teplice
3. miesto Habala Samuel  ZŠ Uhrovec

Dorastenci
1.miesto Páleník Patrik SPŠ Dubnica
2. miesto Žembera Peter ZŠ Tren. Jastrabie
3. miesto Flóro Dominik SŠG Trenčianske Teplice
3. miesto Pukit Vladislav ZSŠHSaO Trenčín

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Trenčianske Teplice

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria