Navigácia

Akcie a podujatia

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV V TENISE (apríl - máj 2008)

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV V TENISE, apríl - máj 2008
Celoslovenská súťaž družstiev v tenise chlapcov a dievčat vo všetkých vekových kategóriách. Viac info na www.stz.sk

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria