Navigácia

Akcie a podujatia

FIT TEST DAYS (september-október 2008)

FIT TEST DAYS,   september - október  2008
Vstupné a výstupné testy pohybovej úrovne žiakov SŠG Trenčianske Teplice a mládeže vo veku 10 - 15 rokov.

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria