Navigácia

 

Drahí študenti, absolventi, záujemcovia, rodičia

na téjto podstránke nájdete dôležité dokumenty na stiahnutie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽIADOSŤ O PRIJATIE / PRESTUP

ŽIADOSŤ O POVOLENIE OPAKOVAŤ ROČNÍK

ŽIADOSŤ O PRERADENIE DO VYŠŠ. ROČNÍKA

ŽIADOSŤ O PRERADENIE - ŠTUD. ODBOR

ŽIADOSŤ O IUP

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE KLASIFIKAČNÉHO OBDOBIA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOTAZNÍK ŽIAKA - ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

HODNOTENIE TRÉNERA 17/18 - 1. POLROK

HODNOTENIE TRÉNERA 17/18 - 2. POLROK

HODNOTENIE TRÉNERA 18/19 - 1. POLROK

HODNOTENIE TRÉNERA 18/19 - 2. POLROK

POTVRDENIE O ÚČASTI NA TRÉNINGU

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKRATKY VYUČOVACÍCH PREDMETOV

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria