Navigácia

Školský psychológ

 

Milí študenti, vážení rodičia, v tomto školskom roku 2016/2017 bude pre Vás k dispozícii školský psychológ   Mgr. Zuzana Breznická v čase konzultačných hodín od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hodiny.

Školského psychológa nájdete na 2. poschodí, číslo dverí 27.

Kontakt:

e-mail: breznicka.skola@gmail.com

tel. číslo: 0903 501 157

 

Školský psychológ zabezpečuje pomoc a podporu žiakom v nasledovných oblastiach:

- problémy s učením, so sústredením sa na vyučovanie

- problémy žiakov v triede, resp. osobné problémy

- konflikty s učiteľmi, trénermi

- strach, tréma pri športovej činnosti

- nízka sebadôvera,  problémy v komunikácii s rovesníkmi a pod.

- krízová životná situácia, resp. akákoľvek situácia, v ktorej si žiak nevie dať rady

 

Školský psychológ poskytuje konzultácie rodičom týkajúcich sa:

- výchovných a výukových problémov detí

- problémov v športovej činnosti detí

 

Pre pedagógov a trénerov poskytuje konzultácie:

- pri riešení problémových žiakov, resp. tried

- pri usmerňovaní výučby a jej prístupov pre integrovaných žiakov

- pri preťaženosti, psychickej záťaži pedagógov a trénerov

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria