Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum
Zmluva 2044/2013 Zmluva o účasti bez DPH 19.11.2013
Zmluva 40134/26110130084 UIPS bez DPH 16.06.2009
Zmluva NÚCEM bez DPH