Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: VIII. OA

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Lívia Bielková
Biológia  21.5.2018 09:20 09:40 10:00 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 11:00 11:20 11:40 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 09:00 09:20 09:40 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 11:00 11:20 11:40 1.ŠA
Nina Marína Elizabeth Cmarková
Biológia  21.5.2018 09:40 10:00 10:20 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 12:20 12:40 13:00 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 09:20 09:40 10:00 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 12:20 12:40 13:00 1.ŠA
Milan Habrman
Biológia  21.5.2018 10:00 10:20 10:40 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 12:40 13:00 13:20 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 09:40 10:00 10:20 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 12:40 13:00 13:20 1.ŠA
Sandra Jamrichová
Biológia  21.5.2018 10:20 10:40 11:00 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 13:00 13:20 13:40 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 10:00 10:20 10:40 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 13:00 13:20 13:40 1.ŠA
Tatiana Kostková
Biológia  21.5.2018 10:40 11:00 11:20 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 13:20 13:40 14:00 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 10:20 10:40 11:00 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 13:20 13:40 14:00 1.ŠA
Adam Makiš
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 10:20 10:40 11:00 OSMA
Geografia  22.5.2018 10:20 10:40 11:00 1.ŠA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 13:00 13:20 13:40 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 10:20 10:40 11:00 1.ŠA
Barbora Šedivá
Biológia  21.5.2018 11:00 11:20 11:40 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 13:40 14:00 14:20 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 10:40 11:00 11:20 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 13:40 14:00 14:20 1.ŠA
Veronika Tušlová
Biológia  21.5.2018 11:20 11:40 12:00 1.ŠA
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 14:00 14:20 14:40 OSMA
Anglický jazyk B2 22.5.2018 11:00 11:20 11:40 OSMA
Základy športovej prípravy  23.5.2018 14:00 14:20 14:40 1.ŠA

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria