Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: VIII. OA

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Lívia Bielková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Nina Marína Elizabeth Cmarková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Milan Habrman
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Sandra Jamrichová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Tatiana Kostková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Adam Makiš
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Barbora Šedivá
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 
Veronika Tušlová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Základy športovej prípravy 

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.02.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria