Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1. ŠAI. OA
  2. ročník   2. ŠAII. OA
  3. ročník   3. ŠAIII. OA
  4. ročník   4. ŠAIV. OA
  5. ročník   V. OA
  6. ročník   VI. OA
  7. ročník   VII. OA
  8. ročník   VIII. OA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria