Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Sliepková
Učebňa: 3.ŠA
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
0    Matej Macek gymnázium
0    Lucia Maliňák gymnázium
1    Artur Andriichenko gymnázium
6    Darina Jančovičová gymnázium
8    Viera Mazánová gymnázium
9    Lukáš Paška gymnázium
15    Jaroslav Šišolák gymnázium
18    Lukáš Čmelík gymnázium
19    Dominik Holec gymnázium
25    Timea Jarušková gymnázium
29    László Bénes gymnázium
31    Adam Mikovíny gymnázium
35    Patrik Chyba gymnázium
35    Nikolas Ľahký gymnázium
36    Michal Mátyus gymnázium
38    Martin Kutiš gymnázium
51    Alexander Valúch gymnázium
57    Marek Hoos gymnázium
58    Patrik Kozel gymnázium
62    Anna Juzeková gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria