Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Sliepková
Učebňa: 2.ŠA
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
0    Dominika Holecová gymnázium
1    Artur Andriichenko gymnázium
2    Viktor Bánczi gymnázium
6    Darina Jančovičová gymnázium
8    Viera Mazánová gymnázium
8    Jakub Šanko gymnázium
9    Lukáš Paška gymnázium
11    Adrián Gurega gymnázium
11    Jakub Krajčír gymnázium
13    Lucian Meňuš gymnázium
14    Viktor Parma gymnázium
15    Ján Rybanský gymnázium
15    Jaroslav Šišolák gymnázium
16    Samuel Puškár gymnázium
18    Mária Lujza Ryšková gymnázium
21    Jakub Oravec gymnázium
22    Martin Slaninka gymnázium
29    László Bénes gymnázium
30    Nataša Rybanská gymnázium
31    Patrik Koyš gymnázium
34    Matúš Berlanský gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria