Navigácia

Zoznam tried › Trieda III. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Breznická
Učebňa: TRETIA
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Rastislav Kubovič
0    Karolína Mráziková
0    David Schwarc
1    Alexandra Blahovcová
2    Ema Cmarková
4    Chiara Kamenská
6    Nina Šimonová
7    Elizabeth Kristína Blanco
7    Simona Gráčová
8    Peter Benjamín Privara
10    Samuel Brida
11    Bianka Bridová
12    Nina Veličová
13    Vladislav Ivanov
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria