Navigácia

Zoznam tried › Trieda II. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OAIEA2. ŠAII. OAIIEA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Breznická
Učebňa: DRUHÁ
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Elizabeth Kristína Blanco
1    Alexandra Blahovcová
2    Ema Cmarková
4    Chiara Kamenská
6    Nina Šimonová
7    Simona Gráčová
8    Peter Benjamín Privara
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria