Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2. ŠA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Jurgová
Učebňa: 1.ŠA
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Jakub Ingeli
1    Adam Cyprian
2    Oliver Fatul
3    Martin Lehotský
4    Soňa Luhová
5    Marco Lukačka
6    Dávid Matejček
7    Samuel Miškolci
8    Vanesa Močarníková
10    Eva Šatková
11    Ema Šiková
12    Nina Šiková
13    Matúš Trsťan
14    Peter Udvorka
15    Timotej Uriča
17    Emma Vozárová
18    Daniel Ivaylov Dilkov
19    János Fekete
20    Marek Hudcovský
21    Klaudia Kleinová
22    Nicolas Ondrejkovič
23    Oliver Šanko
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria