Navigácia

Zoznam tried › Trieda V. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠAI. OA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Bustinová
Učebňa: PIATA
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Milan Bežák gymnázium
2    Daniel Gabriš gymnázium
3    Boris Deneš gymnázium
5    Richard Patka gymnázium
6    Tomáš Šuran gymnázium
7    Scarlett Vašeková gymnázium
8    Dušan Baranec gymnázium
9    Radka Zelníčková gymnázium
11    Jakub Dobiaš gymnázium
13    Denis Bakala gymnázium
14    Miroslav Jobus gymnázium
15    Matej Ilenčík gymnázium
16    Barbora Matúšová gymnázium
17    Marcel Musil gymnázium
22    Janka Stachová gymnázium
23    Dominik Trška gymnázium
25    Filip Zelníček gymnázium
26    Lukáš Zelníček gymnázium
27    David Damian Brna gymnázium
29    Tomáš Górás gymnázium
30    Tomáš Líška gymnázium
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1167 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2019

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria