Navigácia

Zoznam tried › Trieda V. OA

Zoznamy žiakov: 1. ŠA2. ŠAII. OA3. ŠAIII. OA4. ŠAIV. OAV. OAVI. OAVII. OAVIII. OA
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Zavacký
Učebňa: ŠTVRTÁ
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Milan Bežák
2    Daniel Gabriš
5    Richard Patka
6    Tomáš Šuran
7    Scarlett Vašeková
8    Dušan Baranec
9    Radka Zelníčková
10    Bohdan Mišák
11    Jakub Dobiaš
13    Denis Bakala
14    Miroslav Jobus
15    Matej Ilenčík
16    Barbora Matúšová
17    Natália Schwarcová
18    Nikolas Valo
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria