Navigácia

Výchovný poradca

Úspešní absolventi 2016/2017

Uplatnenie absolventov Súkromného športového gymnáziá Trenčianske Teplice

Školský rok 2016/2017

 

UK -  Fakulta telesnej výchovy a športu – 4 študenti

UMB - Fakulta humanitných vied – Odbor šport – 1 študent

UK -  Filozofická fakulta -  prekladateľstvo ANJ, RUJ - 1 študent

UK - Ekonomická fakulta – manažment – 1 študent

Katolícka univerzita Ružomberok - Teologická fakulta – 1 študent

UK – Právnická fakulta  - 1 študent

Paneurópska VŠ – Právnická fakulta  - 2 študenti

Zamestnanie v hotelierstve – 2 študenti  /+externé štúdium/

Profesionálny športovec stolný tenis - 1

Univerzita USA – tenis - 1

Zamestnanie – automechanik, strojárstvo - 2

Profesionálny športovec hokej - 2

Profesionálny športovec tenis - 1

Univerzita v Kodani - 1

Univerzita Holandsko – 1

Tréner tenisu - 1

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
  SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
 • sekretariat/tel-fax:
  +421 32 655 2677
  +421 911 552 677
  sekretariat@sportovegymnazium.sk

  riaditeľ: +421 911 410 034
  riaditel@sportovegymnazium.sk

  zriaďovateľ: +421 903 451 982
  zriadovatel@sportovegymnazium.sk

  kontaktná osoba pre nábor študentov: +421 905 150 064

Fotogaléria