NOVINKY

  • Novinky

    • OZNAM!!
     • OZNAM!!

      SSŠŠ Trenčianske Teplice oznamuje,
      že od 10.3.2020 sa z preventívnych dôvodov, v snahe zamedziť možnému šíreniu vírusového ochorenia, rušia až do odvolania osobné konzultácie študentov v škole, ktorí z dôvodu športovej vyťaženosti nedochádzajú denne na vyučovanie. Pre komunikáciu s vyučujúcimi používajte, prosím, mail a telefón, učebné materiály budú prideľované cez e-learning a SKYPE. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte jednotlivých vyučujúcich, prípadne kontaktnú osobu, pani Mgr. Noskovú na tel. čísle 0910/494 821 alebo na noskova.skola@gmail.com.

       

      Vedenie školy

    • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE
     • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

      Dňa 13.02.2020 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil už XII. ročník stolnotenisového turnaja O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice, ktorý sa konal pod záštitou mesta Trenčianke Teplice. Organizátorom bola už tradične Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice. Turnaj otvorila slávnostným príhovorom nositeľka mena putovného pohára, primátorka mesta Trenčianske Teplice, Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.  Okrem poďakovania, ktoré patrilo organizátorom, pedagógom  a celému vedeniu Strednej športovej školy zaželala pani primátorka mladým športovcom bezproblémový priebeh turnaja, veľa úspechov a pekných športových zážitkov.  

       

      Súťažilo sa vo vekových kategóriách: najmladší žiaci a najmladšie žiačky, mladší žiaci a mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky a napokon dorastenci a dorastenky. Turnaj prebiehal v dobrej nálade a našlo sa i niekoľko obhajcov titulu z minulého ročníka. Pekný  úspech dosiahli tiež študenti našej školy, a to predovšetkým Martin Pšenka, ktorý zvíťazil v kategórii dorastencov a David Dohňanský, ktorý zvíťazil v kategórii mladších žiakov.

       

      Výsledky :

      Dvojhra najmladších žiakov

      Dievčatá         1.miesto - Hanka Hromníková (ZŠ Tr. Jastrabie)

      Dievčatá         2.miesto - Barborka Žáková (ZŠ Tr. Jastrabie)                   

      Dievčatá         3.miesto - Ridekyová Martina a Fodreková Paulína (ZŠ Tr. Jastrabie)  

      Chlapci           1. Miesto - Michal Pelech (ZŠ Hodžova Trenčín)

      Dievčatá         2.miesto - Vladimír Masár (ZŠ Cirkevná N. Dubnica) 

      Dievčatá         3.miesto Marek Vangel (ZŠ Hodžova TN),Krátky David (ZŠ Kubranská TN)

       

      Dvojhra mladších žiakov

      Dievčatá         1.miesto - Nina Kopčanová (ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice)

      Dievčatá         2.miesto - Ema Raučinová (ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice)

      Dievčatá         3.miesto - Laura Gabrišová (ZŠ Dol.Poruba),Romana Veleková(ZŠ Cirkevná)

      Chlapci           1.miesto - David Dohňanský (SSŠŠ Tr. Teplice)

      Chlapci           2.miesto – Peter Cucor (ZŠ Dolná Poruba)

      Chlapci           3.miesto - Max Jakub (ZŠ Svinná), Alexander Korienok (ZŠ Nemšová)

       

      Dvojhra starších žiakov

      Dievčatá         1.miesto -  Zuzana Svitanová (ZŠ Tr. Teplá)

      Dievčatá         2.miesto -  Lucia Šelingová (ZŠ Bolešov)

      Dievčatá         3.miesto - Soňa Panáková, Sofia Richtarechová (SSŠŠ Tr. Teplice) 

      Chlapci           1.miesto - Matúš Mucha (Gymnázium Bánovce n/B.)

      Chlapci           2.miesto - Jakub Slivka (ZŠ Hodžova Trenčín)

      Chlapci           3.miesto - Radovan Psotný (ZŠ Hodžova TN),Martin Zeman (ZŠ Na          Dolinách TN)

       

      Dvojhra dorastencov

      Dievčatá         1.miesto - Lucia Zajačková (Pedagogická škola TN)

      Dievčatá         2.miesto - Terézia Matúšková (Obchodná Akadémia TN)

      Dievčatá         3.miesto - Dominika Janeková

      Chlapci           1.miesto - Martin Pšenka (SSŠŠ Tr Teplice)

      Chlapci           2.miesto - Daniel Gabriš (SSŠŠ Tr. Teplice) 

      Chlapci           3.miesto - Jozef Mucha (SPŠ Dubnica),Dušan Panáček (SPŠ Stavebná)

      Na záver odovzdala zástupkyňa primátorky mesta Trenčianske Teplice Mgr. Michaela Fedorová a riaditeľ SSŠŠ Trenčianske Teplice Mgr.Marián Janák súťažiacim diplomy a ceny.

       

      Poďakovanie patrí celému organizačnému výboru, ale najmä p. Danielovi Ježíkovi (zriaďovateľ SSŠŠ Tr. Teplice), Mgr. Mariánovi Janákovi (riaditeľ SSŠŠ Tr. Teplice), Mgr. Jánovi Hudecovi (zástupca riaditeľa SSŠŠ pre šport), Henrichovi Horňáčkovi (hlavný rozhodca turnaja), Dušanovi Zelmanovi, Mgr. Jozefovi Mercellovi, Petrovi Hromjakovi, Mgr. Kataríne Jurgovej, Mgr. Zuzane Kovalíčkovej, Stanislavovi Ďurišovi, Mgr. Eve Hromjakovej, Gabike Ježíkovej a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume, alebo kliknite.

      Tešíme sa na budúci rok !

    • Lucia na univerzite v USA!
     • Lucia na univerzite v USA!

      S potešením sme prijali správu University of Wyoming, USA, konkrétne hlavného trénera ženského tenisu, Deana Clowera, o prijatí našej študentky Lucie Maliňak do študijného programu univerzity a zároveň poskytnutia štipendia vo výške 100%. Lucii blahoželáme a prajeme veľa športových a študijných úspechov.  

    • FLORBALOVÝ TURNAJ SŠ
     • FLORBALOVÝ TURNAJ SŠ

      Dňa 7.2.2020 sa konal dievčenský florbalový turnaj stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo na Obchodnej Akadémií v Trenčíne. Úspešne a prekvapujúco sme postúpili zo skupiny do finálového turnaja.

      Našu školu reprezentovali:  Eva Šatková, Elisa Kunková, Sofia Richtárechová, Nina Veličová, Darina Jančovičová, Anna Juzeková, Skarlet Vašeková, Ema Cmarková, Soňa Panáková.

       

      Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín – SSŠŠ    5:0

      Stredná umelecká škola Trenčín – SSŠŠ           0:3

      Stredná zdravotnícka škola Trenčín – SSŠŠ    4:3

       

      Rozhodujúci zápas bol so Strednou zdravotníckou školou o 3. miesto. Bohužiaľ sme súperom podľahli a prehrali sme 4:3. Dievčtá sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • FUTBALOVÝ TURNAJ
     • FUTBALOVÝ TURNAJ

      Dňa 28. 1. 2020 sa v Nemšovej uskutočnil halový turnaj žiakov a žiačok, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola. Na tomto turnaji si zmerali sily družstiev ZŠ Bolešov, ZŠ Janka Palu Nemšová, Katolícka spojená škola Nemšová, ZŠ Horná Súča a SSŠŠ Trenčianske Teplice. Žiaci a žiačky, ktoré reprezentovali našu školu sú Klaudius Javor, Samuel Kovář, Martin Pšenka, Andrej Gabriš a Matthias Kunka. Spomedzi našich žiačok sa zúčastnili Soňa Panáková, Sofia Richtárechová a Elisa Kunková. Našim zverencom sa veľmi dobre darilo s jednou prehrou a tromi výhrami sa stali víťazmi turnaja. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume..

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Vážení študenti, rodičia, záujemcovia, 

      pozývame Vás na posedenie, kde Vám povieme všetko o našej škole, o výchovno-vzdelávacom procese, o tréningovom procese, o školnom, o uplatnení žiakov a absolventov školy a zodpovieme Vám na všetky doplňujúce otázky.  

      V prípade záujmu nám pošlite SMS, alebo nás kontaktujte elektronicky E-MAILOM.

      SMS: +421 915 664 766, alebo +421 905 150 064

      E-MAIL: sekretariat@sportovegymnazium.sk

      Tešíme sa na NÁVŠTEVU

       

    • PILOTNÉ TESTOVANIE MATURANTOV
     • PILOTNÉ TESTOVANIE MATURANTOV

      Maturanti si vyskúšali, aké to bude...

      Pilotného testovanie pre žiakov maturitného ročníka papierovou formou organizované Národným ústavom certifikovaných meraní.

      Testovaní boli z predmetu slovenský jazyk a literatúra, test trval 100 minút.
      Žiaci po vyhodnotení získajú spätnú väzbu o ich vedomostiach z tohto predmetu, zistia, čo sa ešte treba doučiť, aby bola maturita čo najúspešnejšia.

      Dúfajme, že tu bude platiť známe porekadlo "Ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti".

    • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE
     • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

      Vo štvrtok 13.2.2020 sa v mestskej telocvični Trenčianske Teplice uskutoční stolnotenisový turnaj "O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE".

      Súkromná stredná športová škola a ŠA Trenčianske Teplice s podporou Mesta Trenčianske Teplice Vás pozýva na tradičný stolnotenisový turnaj pre deti a mládež všetkých vekových kategórii. Ide o jednodňové podujatie, kde si majú možnosť zahrať všetky deti, bez rozdielu kvality a výkonnosti. Najlepší hrajú o krásne ceny a ich mená budú navždy vyryté na putovnom pohári. Okrem toho bude pre všetkých pripravené malé občerstvenie. Príďte sa pozrieť vo štvrtok 13. februára 2020 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. v priestoroch telocvične pri mestskom úrade. 

      Tešíme sa na návštevu.

    • ÚSPEŠNÝ TURNAJ NA BARAČKE
     • ÚSPEŠNÝ TURNAJ NA BARAČKE

      Od 1. 2. do 3. 2. 2020 sa v nafukovacej hale na Baračke v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil tenisový turnaj dorasteniek. Išlo o prípravu pred medzinárodným turnajom, ktorý sa na Baračke uskutoční začiatkom marca. ŠPORTOVÚ AKADÉMIU Trenčianske Teplice, ktorá tento turnaj organizovala a ŠPOROTVÚ ŠKOLU Trenčianske Teplice reprezentovalo spolu 7 hráčok z celkového počtu 30-tich tenistiek. Turnaj hodnotím ako veľmi úspešný, pretože sme mali vo finále dvojité zastúpenie. Stretli sa v ňom Nina Veličová a Kristína Danišková. Z prvého miesta sa tešila Veličová po víťazstve vo dvoch setoch 7/5 a 6/2. Aj ostatné hráčky podali kvalitné a bojovné výkony a vidieť stúpajúcu formu. Turnaj preto hodnotím ako dobrú prípravu a naladenie pred medzinárodným turnajom. Samozrejme treba na sebe stále pracovať.

       

      Kompletné výsledky a správu si môžete pozrieť tu program

      Fotky si môžete pozrieť tu album

       

      Náš klub a školu reprezentovali:

      Nina Veličová

      Kristína Danišková

      Vladimíra Pavlíková

      Chiara Kamenská

      Nina Šimonová

      Emma Lapšová

      Alexandra Blahovcová

       

      Za vzornú reprezentáciu klubu a školy sa chcem poďakovať všetkým dievčatám a zároveň im popriať veľa šťastia na ďalších turnajoch.

       

      ---

      Daniel Ježík, tréner a organizátor turnaja

    • Basketbal SŠ
     • Basketbal SŠ

      15.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili  basketbalového turnaja v Trenčíne. V silnej konkurencii sme obsadili 5.miesto. Našu školu reprezentovali A.Šipek,A.Cyprián, D.Gabriš, R.Patka S.Žáčik. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme. Pozri fotoalbum.

       Výsledky zápasov:

       OA - SSŠŠ TT:   25-18

       SPŠ stav - SSŠŠ TT:   32-10

    • VÝSKUM STREDOŠKOLÁKOV
     • VÝSKUM STREDOŠKOLÁKOV

      16.1.2020 sme sa aj my zapojili do zisťovania rizikového správania stredoškolákov 2. a 3. ročníka

      Tento výskum je oficiálne odsúhlasený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a realizuje sa na celoslovenskej úrovni. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • PREZENTÁCIE V ANGLIČTINE
     • PREZENTÁCIE V ANGLIČTINE

      Rozprávať pred publikom je náročné v rodnom jazyku a nie ešte v cudzom. Rozprávanie je jednou z hlavných zručností ovládania cudzieho jazyka, preto je veľmi dôležité tieto kompetencie rozvíjať nenásilnou a pre študentov atraktívnou formou. Jednou z nich je prezentácia vysnívanej dovolenkovej destinácie. V nej  kladieme dôraz nielen na plynulosť prejavu ale aj na tzv.”accuracy”, správnosť či presnosť použitia gramatických javov a konštrukcií vo vetách.

    • KONVERZÁCIE V ANGLIČTINE
     • KONVERZÁCIE V ANGLIČTINE

         Cieľom výučby cudzieho jazyka je pripraviť študentov na konkrétne životné situácie a využiť svoje vedomosti v reálnom živote. Dňa 16.12.2019 si naši študenti na vlastnom "jazyku" vyskúšali angličtinu v praxi. Naše pozvanie prijal Mr. Jamie Byron z Edinburgu, ktorý sa počas celého vyučovacieho dňa žiakom venoval, pýtal sa, ale aj veľmi ochotne odpovedal na zvedavé otázky študentov. p. Jamie Byrne pôsobí ako lektor anglického jazyka v centre Britskej Rady v Trenčíne.

      Táto celodenná akcia mala u študentov maximálne pozitívny ohlas, o čom  svedčia otázky študentov: "Príde ešte k nám?" 

      Touto cestou sa chceme poďakovať Mr. Jamiemu a zaželať krásne vianočné sviatky na Slovensku.

    • NAŠE DORASTENKY BOLI V TEPLICIACH ÚSPEŠNÉ
     • NAŠE DORASTENKY BOLI V TEPLICIACH ÚSPEŠNÉ

           Posledný novembrový víkend sa v Trenčianskych Tepliciach konal tenisový turnaj dorasteniek.

      Súkromnú strednú športovú školu Trenčianske Teplice a klub ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice reprezentovalo spolu až 8 hráčok z celkového počtu 21 hráčok. Turnaj hodnotím ako veľmi úspešný, pretože naše hráčky neboli len do počtu. Vo dvojhre sme mali zastúpenie vo finále a dvojnásobne v semifinále. Vo finále prehrala žiačka našej školy Ashley Krajčovičová (LTC Leopoldov) s druhou nasadenou Kaňovskou 4:6, 0:6 a v semifinále si Kaňovská poradila aj s našou Vladimírou Pavlíkovou (ŠA Trenčianske Teplice) 6:2, 6:2. Vo štvorhre sme mali vo finále trojnásobné zastúpenie. Vyhrali naše dievčatá Chiara Kamenská (ŠA Trenčianske Teplice) a Kristína Danišková (SSŠŠ Trenčianske Teplice) nad našou Vladimírou Pavlíkovou (ŠA Trenčianske Teplice) a Michaela Gedayová (TK Slávia SPU Nitra) 1:6, 6:3, 10:5. Ostatné hráčky však tiež podali kvalitné a bojovné výkony. Možno ešte toho srdiečka trochu pridať a aj to šťastie sa potom prikloní.

      VÝSLEDKY:   dvojhra      štvorhra

      Náš klub a školu reprezentovali:

      Ashley Krajčovičová

      Vladimíra Pavlíková

      Chiara Kamenská

      Nina Veličová

      Kristína Danišková

      Nina Šimonová

      Emma Lapšová

      Alexandra Blahovcová

      Za vzornú reprezentáciu klubu a školy sa chcem poďakovať všetkým dievčatám a zároveň im popriať veľa šťastia na ďalších turnajoch. Zimná sezóna začína a ak budú pokračovať svedomite v príprave, výsledky sa určite dostavia. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      ---

      Daniel Ježik, tréner a organizátor turnaja

    • Naši žiaci opäť postúpili na Majstrovstvá SR
     • Naši žiaci opäť postúpili na Majstrovstvá SR

      O ďalší skvelý úspech našej školy sa postarali žiaci stolného tenisu. Dňa 20.11.2019 vo Veľkých Uherciach po výbornom výkone porazili postupne Gymnázium Dubnica n./Váhom a Obchodnú akadémiu Prievidza a vybojovali si postup na MSR, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku  v apríli v Bratislave.

      Aj keď sme boli oslabení o najlepšieho hráča - Filipa Delinčáka, ktorý práve v Bangkoku štartuje ako jediný reprezentant SR na Majstrovstvách sveta juniorov podali naši študenti zodpovedný výkon a po skončení turnaja sa oprávnene radovali z postupu.

      Reprezentovali nás:

      Gabriš Daniel

      Rurak Vadym

      Patka Richard

      Pšenka Martin

      Výsledky:

      SSŠŠ Tr.Teplice x Obchodná akadémia Prievidza                3 : 1

      SSŠŠ Tr.Teplice x Gymnázium Dubnica n/Váhom               3 : 0

       

      Veľká vďaka patrí nielen hráčom, ale aj trénerom p. Zelmanovi a p. Hudecovi, ktorí trénujú chlapcov a majú podiel na tomto úspechu.

      Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu našej školy a držíme palce na MSR, kde by sme chceli získať historickú prvú medailu pre našu školu. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat@sportovegymnazium.sk
    • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
    • daniel@jezik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje