2% PRE DETI A MLÁDEŽ

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

      • aj tento rok môžete darovať svoje 2% (1%) z daní príspevkovým organizáciám. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním tohto príspevku. 

        Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašom príspevku!

        Finančné prostriedky budú použité na:

        • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
        • skvalitnenie vybavenia školy

         

        Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (1%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  • Ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2025 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2025 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2025) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Športový areál Baračka 1808, 91451 Trenčianske Teplice
      Právna forma: Občianske združenie
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 42013569
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    • Kontakty

      • Súkromná stredná športová škola
      • sekretariat/tel-fax:
        +421 32 655 2677
        +421 911 552 677
        sekretariat@sportovegymnazium.sk

        riaditeľ: +421 911 410 034
        riaditel@sportovegymnazium.sk
        zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
      • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
        914 51 Trenčianske Teplice
        Slovakia
      • 37922866
      • 2022074615
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje