NOVINKY

  • Novinky

    • Návrat do školy opäť posunutý
     • Návrat do školy opäť posunutý

      Milí študenti, vážení rodičia!

      Iste ste v médiách zachytili informáciu od ministra školstva o posunutí termínu návratu žiakov do škôl.

      Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa s dištančnou výučbou na stredných školách začne po ukončení lockdownu a pretestovaní žiakov a učiteľov, ktoré sa predbežne uskutoční v dňoch 22. až 24.1. 2021.

      Maturanti by mohli podľa ministra školstva nastúpiť do školy po pretestovaní už od 18.1.

      MŠ zdôrazňuje, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. Termín na ukončenie klasifikácie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.

      Ruší sa tiež externá časť maturitnej skúšky.

       

      Od 11.1. teda pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou podľa platného rozvrhu. 

       

      Všetky informácie zverejnené MŠSR nájdete tu:

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

       

      Informácie budeme aktualizovať, zostaňte doma a buďte zdraví! :)

       

      Vedenie školy

       

       

    • NÁVRAT DO ŠKOLY - 11. januára 2021
     • NÁVRAT DO ŠKOLY - 11. januára 2021

      Vážení rodičia a študenti,

      určite si všetci želáme, aby sa deti vrátili čím skôr do škôl a obnovila prezenčná forma vyučovania. 

      Z pedagogického i psychologického hľadiska to považujeme za veľmi dôležité!

      Návrat do školy 11. januára 2021 je ale aktuálne podmienený pretestovaním žiaka a jeho zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19 

      (v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky).

      Triedni učitelia Vám v blízkej dobe pošlú SMS s odkazom na google formulár, ktorý treba obratom vyplniť.

      Zriaďovateľ školy následne nahlási do 21. 12. 2020 do 14:00 prostredníctvom vyplneného formulára počet záujemcov o testovanie a miesto testovania tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR.

      Za vyplnenie Vám vopred ďakujeme. Prajeme Všetkým pohodové sviatky a v novom roku hlavne veľa zdravia a šťastia.

      ---

      Vedenie školy 

    • Škola naďalej zatvorená
     • Škola naďalej zatvorená

      Vedenie školy sa na základe spätnej väzby od zákonných zástupcov žiakov rozhodlo pokračovať v dištančnej výučbe až do vianočných prázdnin. Súhlas s obnovením prezenčnej výučby v nasledujúcich dňoch vyslovilo v ankete len 40% rodičov.

      Napriek tomu, že online vyučovanie u nás funguje na vysokej úrovni, dúfame, že brány školy sa nám podarí otvoriť čím skôr, najskôr však po skončení lockdown-u, v januári 2021. 

      Situáciu budeme sledovať a na stránke školy dopĺňať aktuálne informácie.

      Vedenie SSŠŠ Trenčianske Teplice

    • Obhajoby záverečných prác pre získanie trénerských licencií ONLINE
     • Obhajoby záverečných prác pre získanie trénerských licencií ONLINE

      Od 7. do 9. decembra sa na našej škole konali obhajoby záverečných prác pre získanie odbornej spôsobilosti v športe a výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU.

      Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie sme obhajoby zorganizovali online. Naši študenti - športovci boli veľmi dobre pripravení, väčšina prác bola po odbornej stránke i po stránke aplikácie do praxi na vysokej úrovni.

      Sme veľmi radi, že šport je u našich študentov stále na prvom mieste a dúfame, že i vďaka získaným osvedčeniam sa mu budú venovať profesionálne i naďalej.

    • NÁVRAT DO ŠKOLY
     • NÁVRAT DO ŠKOLY

      Vážení rodičia,

      na základe najnovších informácií z MŠVVaŠ Vám v blízkej dobe príde SMS s odkazom na google formulár s jednou otázkou, ktorá sa týka záujmu o obnovu prezenčnej výučby v našej škole v priebehu nasledujúcich dní. 

      Podľa platných pravidiel je pre opätovné otvorenie PODMIENKOU otestovanie žiaka a jedného z rodičov (ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti) antigénovým testom priamo v budove školy. 

      Vedenie školy na základe spätnej väzby rozhodne o ďalšom postupe.

      ---

      Vedenie školy 

    • Urobte si pohodu pri dobrom filme
     • Urobte si pohodu pri dobrom filme

      Film a Škola? Žiaden problém. Ste fanúšikmi anglofónnych filmov? Naši študenti ich milujú. A nie je nič lepšie ako spojiť zábavu so vzdelaním.

      Áno, aj sledovanie filmov je jednou z techník, ako sa učiť či zlepšovať cudzí jazyk. Naše odporúčanie je sledovať film v origináli spolu s anglickými titulkami a nudiť sa určite nebudete.

      A čo s voľným časom na Vianoce? Nechajte sa inšpirovať našimi študentami a spríjemnite si ich dobrým filmom. Tu sú ich tipy.....

    • Aj na angličtine sme ekologickí
     • Aj na angličtine sme ekologickí

      Slovensko sa zaviazalo do roku 2050 byť uhlíkovou neutrálnou krajinou. To znamená, že vyprodukujeme len toľko emisíí, koľko dokážeme kompenzovať. To isté platí aj pre tzv. “Vodnú stopu”.

      Je to obrovský záväzok pre celú krajinu a naše budúce generácie, čo si uvedomujú aj študenti našej školy. Téma ochrany životného prostredia je prirodzenou súčasťou hodín anglického jazyka a rozvoja komunikačných zručností. V zadaní sa objavila otázka:

       “ Ako aj my môžeme prispieť k znižovaniu uhlíkovej a vodnej stopy?”

      Samy študentky sa rozhodli vypracovať krátky manuál, ako jednoducho sa môžeme všetci pričiniť o zlepšenie súčasnej negatívnej situácie s ovzduším i vodou. Po návrate späť do školy si ich  budeme môcť sami prečítať a nájsť inšpiráciu, ako pozitívne prispieť k redukcii “uhlíkovej” i “vodnej” stopy.

    • Pomoc v krízovej situácii
     • Pomoc v krízovej situácii


      Milí učitelia, tréneri, študenti, rodičia a nepedagogickí zamestnanci školy,

      vstupujeme do ťažkých dní, a preto by som dala rada do pozornosti niekoľko kontaktov, ktoré Vám môžu pomôcť a sprevádzať Vás počas tejto ťažkej krízovej situácie.

      V prvom rade som pre Vás k dispozícii na tel. čísle 0903 501 157. Môžete ma kontaktovať i mailom : breznicka.skola@gmail.com, alebo na sociálnej sieti Facebook či prostredníctvom  aplikácie Teams a Edupage. V prípade záujmu, môžete sledovať i moju školskú stránku, kde budem priebežne pridávať rôzne informácie, či už pre učiteľov rodičov alebo žiakov.


      Ďalšie dôležité kontakty 24/7, ktoré diskrétne, bezplatne a odborne fungujú:

      - www.ipcko.sk (chat, email)

      - Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) - www.krizovalinkapomoci.sk a 0800 500 333

      - Linka detskej istoty - 116 111

      - Rodičovská poradňa 116 000

      - Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566


      Želám Vám veľa zdravia a psychickej sily na zvládnutie tejto mimoriadnej situácie.


      Zuzana Breznická, šk.psychologička

    • A zasa sme doma ...
     • A zasa sme doma ...

      Od pondelka 26.10.2020 prechádza CELÁ škola na výučbu online (aj triedy TERCIA a KVARTA).

      Pôjdeme podľa doterajšieho rozvrhu, ktorý je uverejnený na stránke školy.

      Denne od 8.00 do 9.00 hod budú mať triedy športovú prípravu online, potom pokračujú teoretickým vyučovaním.

      Podľa vyjadrenia ministerstva školstva by mali byť školy zavreté do konca novembra.

      Prosím, priebežne sledujte stránku školy, informácie budeme aktualizovať.

      A hlavne, buďte zdraví :)

       

       

    • Organizácia vyučovania od 13.10.
     • Organizácia vyučovania od 13.10.

      Milí študenti, 

      od utorka 13.10. sa učíme online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prosím, skontolujte si funkčnosť vášho konta! 

      Vyučovanie bude začínať o 8.00 hod. online tréningom s vašími trénermi. O 9.15 hod. budeme pokračovať teoretickým vyučovaním. Upravený rozvrh pre online výučbu nájdete na stránke školy.

      Upozorňujeme, že účasť na online vyučovaní je povinná!!! 

      Triedy III.OA a IV.OA sa budú aj naďalej zúčastňovať na vyučovaní prezenčne, čiže denne v škole (od 8.00 hod.). Upravený rozvrh nájdu žiaci týchto tried na stránke školy.

       

      Vedenie školy 

     • Od 12.10. na škole dištančná forma vyučovania!

      Na základe rozhodnutia ÚVZSR sa od zajtra mení spôsob výučby na všetkých stredných školách na Slovensku na DIŠTANČNÝ. Od utorka 13.10. bude vyučovanie na našej škole prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rozvrh online hodín ako i ďalšie pokyny budú zverejnené zajtra 12.10. na webovej stránke školy. 

      Zajtra ( v pondelok, 12.10.) zostávajú všetci žiaci doma a sú povinní si skontrolovať funkčnosť svojho konta v MS Teams. 

      Prosím, dôsledne sledujte aktuálne oznamy na webovej stránke školy. 

      Zaželajme si spoločne veľa zdravia :).

      Vedenie školy

    • AJ - článok študentov do časopisu
     • AJ - článok študentov do časopisu

      Príprava študentského časopisu začala okienkom z anglického jazyka.    

      Základným cieľom výučby anglického jazyka je pripraviť študenta do života ako aj na riešenie rozličných životných situácií. Naši študenti dostali zadanie pripraviť článok do športových novín, v ktorom mali spropagovať svoj šport tak, aby povzbudili deti i mladých ľudí hýbať sa, prípadne ich prilákali do svojich radov. Nakoľko sa s danou úlohou popasovali môžete posúdiť sami a prezrieť si ich práce.

    • Nové pokyny pre žiakov SSŠŠ (platné od 5.10.2020)
     • Nové pokyny pre žiakov SSŠŠ (platné od 5.10.2020)

      Na základe aktuálnych epidemiologických opatrení sme upravili tréningový proces nasledovne:

       

                1. BLOK    2., 3., 4. hodina / 8:35 - 11:05 /

                2. BLOK    8., 9., 10. hodina / 14:05 – 16:30 /

       

      • Tréningový proces bude prebiehať v priestoroch posilňovne Amadeus, futbalového a tenisového areálu a školskej herne za prísnych hygienických opatrení.

       

      • Zákaz spoločného sprchovania po tréningovom procese v priestoroch školy.

       

      • Regenerácia bude prebiehať vo vonkajšom bazéne Grand po skupinách podľa rozvrhu a pokynov trénerov pri dodržiavaní hygienických nariadení. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

       

      • Žiakom je nariadené dôsledne dodržiavať prísne hygienické opatrenia na všetkých športoviskách, podľa pokynov vyučujúcich.

       

      • Kompletný rozvrh hodín platný od 5.10.2020 bude zverejnený do konca tohto týždňa na stránke školy.

       

      Ďalšie informácie budú poskytované priebežne podľa pokynov MŠ SR a ÚVZ.

       

      ---

      Vedenie školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje