NOVINKY

  • Novinky

    • Urobte si pohodu pri dobrom filme
     • Urobte si pohodu pri dobrom filme

      Film a Škola? Žiaden problém. Ste fanúšikmi anglofónnych filmov? Naši študenti ich milujú. A nie je nič lepšie ako spojiť zábavu so vzdelaním.

      Áno, aj sledovanie filmov je jednou z techník, ako sa učiť či zlepšovať cudzí jazyk. Naše odporúčanie je sledovať film v origináli spolu s anglickými titulkami a nudiť sa určite nebudete.

      A čo s voľným časom na Vianoce? Nechajte sa inšpirovať našimi študentami a spríjemnite si ich dobrým filmom. Tu sú ich tipy.....

    • Aj na angličtine sme ekologickí
     • Aj na angličtine sme ekologickí

      Slovensko sa zaviazalo do roku 2050 byť uhlíkovou neutrálnou krajinou. To znamená, že vyprodukujeme len toľko emisíí, koľko dokážeme kompenzovať. To isté platí aj pre tzv. “Vodnú stopu”.

      Je to obrovský záväzok pre celú krajinu a naše budúce generácie, čo si uvedomujú aj študenti našej školy. Téma ochrany životného prostredia je prirodzenou súčasťou hodín anglického jazyka a rozvoja komunikačných zručností. V zadaní sa objavila otázka:

       “ Ako aj my môžeme prispieť k znižovaniu uhlíkovej a vodnej stopy?”

      Samy študentky sa rozhodli vypracovať krátky manuál, ako jednoducho sa môžeme všetci pričiniť o zlepšenie súčasnej negatívnej situácie s ovzduším i vodou. Po návrate späť do školy si ich  budeme môcť sami prečítať a nájsť inšpiráciu, ako pozitívne prispieť k redukcii “uhlíkovej” i “vodnej” stopy.

    • Pomoc v krízovej situácii
     • Pomoc v krízovej situácii


      Milí učitelia, tréneri, študenti, rodičia a nepedagogickí zamestnanci školy,

      vstupujeme do ťažkých dní, a preto by som dala rada do pozornosti niekoľko kontaktov, ktoré Vám môžu pomôcť a sprevádzať Vás počas tejto ťažkej krízovej situácie.

      V prvom rade som pre Vás k dispozícii na tel. čísle 0903 501 157. Môžete ma kontaktovať i mailom : breznicka.skola@gmail.com, alebo na sociálnej sieti Facebook či prostredníctvom  aplikácie Teams a Edupage. V prípade záujmu, môžete sledovať i moju školskú stránku, kde budem priebežne pridávať rôzne informácie, či už pre učiteľov rodičov alebo žiakov.


      Ďalšie dôležité kontakty 24/7, ktoré diskrétne, bezplatne a odborne fungujú:

      - www.ipcko.sk (chat, email)

      - Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) - www.krizovalinkapomoci.sk a 0800 500 333

      - Linka detskej istoty - 116 111

      - Rodičovská poradňa 116 000

      - Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566


      Želám Vám veľa zdravia a psychickej sily na zvládnutie tejto mimoriadnej situácie.


      Zuzana Breznická, šk.psychologička

    • A zasa sme doma ...
     • A zasa sme doma ...

      Od pondelka 26.10.2020 prechádza CELÁ škola na výučbu online (aj triedy TERCIA a KVARTA).

      Pôjdeme podľa doterajšieho rozvrhu, ktorý je uverejnený na stránke školy.

      Denne od 8.00 do 9.00 hod budú mať triedy športovú prípravu online, potom pokračujú teoretickým vyučovaním.

      Podľa vyjadrenia ministerstva školstva by mali byť školy zavreté do konca novembra.

      Prosím, priebežne sledujte stránku školy, informácie budeme aktualizovať.

      A hlavne, buďte zdraví :)

       

       

    • Organizácia vyučovania od 13.10.
     • Organizácia vyučovania od 13.10.

      Milí študenti, 

      od utorka 13.10. sa učíme online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prosím, skontolujte si funkčnosť vášho konta! 

      Vyučovanie bude začínať o 8.00 hod. online tréningom s vašími trénermi. O 9.15 hod. budeme pokračovať teoretickým vyučovaním. Upravený rozvrh pre online výučbu nájdete na stránke školy.

      Upozorňujeme, že účasť na online vyučovaní je povinná!!! 

      Triedy III.OA a IV.OA sa budú aj naďalej zúčastňovať na vyučovaní prezenčne, čiže denne v škole (od 8.00 hod.). Upravený rozvrh nájdu žiaci týchto tried na stránke školy.

       

      Vedenie školy 

     • Od 12.10. na škole dištančná forma vyučovania!

      Na základe rozhodnutia ÚVZSR sa od zajtra mení spôsob výučby na všetkých stredných školách na Slovensku na DIŠTANČNÝ. Od utorka 13.10. bude vyučovanie na našej škole prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rozvrh online hodín ako i ďalšie pokyny budú zverejnené zajtra 12.10. na webovej stránke školy. 

      Zajtra ( v pondelok, 12.10.) zostávajú všetci žiaci doma a sú povinní si skontrolovať funkčnosť svojho konta v MS Teams. 

      Prosím, dôsledne sledujte aktuálne oznamy na webovej stránke školy. 

      Zaželajme si spoločne veľa zdravia :).

      Vedenie školy

    • AJ - článok študentov do časopisu
     • AJ - článok študentov do časopisu

      Príprava študentského časopisu začala okienkom z anglického jazyka.    

      Základným cieľom výučby anglického jazyka je pripraviť študenta do života ako aj na riešenie rozličných životných situácií. Naši študenti dostali zadanie pripraviť článok do športových novín, v ktorom mali spropagovať svoj šport tak, aby povzbudili deti i mladých ľudí hýbať sa, prípadne ich prilákali do svojich radov. Nakoľko sa s danou úlohou popasovali môžete posúdiť sami a prezrieť si ich práce.

    • Nové pokyny pre žiakov SSŠŠ (platné od 5.10.2020)
     • Nové pokyny pre žiakov SSŠŠ (platné od 5.10.2020)

      Na základe aktuálnych epidemiologických opatrení sme upravili tréningový proces nasledovne:

       

                1. BLOK    2., 3., 4. hodina / 8:35 - 11:05 /

                2. BLOK    8., 9., 10. hodina / 14:05 – 16:30 /

       

      • Tréningový proces bude prebiehať v priestoroch posilňovne Amadeus, futbalového a tenisového areálu a školskej herne za prísnych hygienických opatrení.

       

      • Zákaz spoločného sprchovania po tréningovom procese v priestoroch školy.

       

      • Regenerácia bude prebiehať vo vonkajšom bazéne Grand po skupinách podľa rozvrhu a pokynov trénerov pri dodržiavaní hygienických nariadení. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

       

      • Žiakom je nariadené dôsledne dodržiavať prísne hygienické opatrenia na všetkých športoviskách, podľa pokynov vyučujúcich.

       

      • Kompletný rozvrh hodín platný od 5.10.2020 bude zverejnený do konca tohto týždňa na stránke školy.

       

      Ďalšie informácie budú poskytované priebežne podľa pokynov MŠ SR a ÚVZ.

       

      ---

      Vedenie školy

    • NAŠA ŠKOLA JE NA KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE PRIPRAVENÁ
     • NAŠA ŠKOLA JE NA KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE PRIPRAVENÁ

      Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a nariadenia MŠSR sme sa museli lepšie pripraviť aj na DIŠTANČNÉ vzdelávanie, čiže výučbu z domu.

      Od školského roku 2020/2021 škola vlastní webový balík Microsoft Office 365 od  www.microsoft.com. Stačí sa len prihlásiť a môžete využívať jeho výhody v oblasti vzdelávania. Po obsahovej stránke nám tiež pomáha Virtuálna knižnica, ktorá je na www.zborovna.sk.

      Každý študent dostal na svoj e-mail pozvánku na registráciu do Office 365 s heslom a tým aj prístup do domény „sportaskola.sk“, kde môžu využívať všetky služby a aplikácie, ktoré balík Office 365 ponúka. V prípade dištančného vzdelávanie bude pre žiakov dôležitý TEAMS – online vyučovanie a OUTLOOK - e-mailová schránka v tvare meno.prezvisko@sportaskola.sk. Obsah bude touto formou jednoducho a rýchlo zdieľaný a ukladaný v cloudoch a kedykoľvek k dispozícii.

      Výhody Balíka Office 365 pre školu:

      • bezplatné používanie aplikácií a služieb Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, OneDrive, Stream, SharePoint a ďalšie
      • bezpečnosť, je dodržiavaná na úrovni požiadaviek EU a smernice GDPR
      • neobmedzený ukladací priestor v cloude, min. 1 TB, ktorý je možné v prípade potreby zvýšiť
      • neobmedzený počet užívateľov

       

      Ďalej sa pripravujeme na online vyučovanie v triedach. Športovec už nemusí počas účasti na turnajoch a sústredeniach sedieť a pozerať do kníh, notebooku, telefónu, stačí, keď sa pripojí na internet a môže sa učiť priamo v triede so svojimi spolužiakmi. Na to však potrebujeme vysokorýchlostný internet a zabezpečenie tried technikou, schopnou online výučby.

      Spolu sa snažíme napredovať a využívať možnosti súčasnej doby.

      ---

      Vedenie školy

    • Baračka Open, 12. - 14.9.2020
     • Baračka Open, 12. - 14.9.2020

      Bo to záverečný tenisový turnaj v tejto sezóne v kategórii MUŽI a ŽENY. Na trunaji sme mali aj dorastencov z našej školy Ninu Veličovú, Vladimíru Pavlíkovú, Milana Bežáka a Tomáša Šurana.  Ich účasť však bola skôr zbieranie skúseností. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.  

      Do galérie BARAČKA OPEN, 12. - 14.9.2020 boli pridané fotografie. 

    • Summer Cup, 11.-13.8.2020
     • Summer Cup, 11.-13.8.2020

      Už tradične sa v športovom areáli na Baračke v krásnom prostredí Kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil tenisový turnaj DORASTENCOV a už tradične bol plne obsadený. Do pavúka sa zmestili aj hráči z našej školy. Za chalanov Bernáth Bruno, Kovář Samuel, Kravec Vladimír a dievčatá v zastúpení Kamenská Chiara, Veličová Nina, Pavlíková Vladimíra a Šimonová Nina. Za zmienku stojí tretie miesto Pavlíkovej vo dvojhre a štvorhre a seminfinále Kravca. Všetkým zúčastnením ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Do galérie Summer Cup, 11.-13.8.2020 boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje