NOVINKY

  • Novinky

     • Od 12.10. na škole dištančná forma vyučovania!

      Na základe rozhodnutia ÚVZSR sa od zajtra mení spôsob výučby na všetkých stredných školách na Slovensku na DIŠTANČNÝ. Od utorka 13.10. bude vyučovanie na našej škole prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rozvrh online hodín ako i ďalšie pokyny budú zverejnené zajtra 12.10. na webovej stránke školy. 

      Zajtra ( v pondelok, 12.10.) zostávajú všetci žiaci doma a sú povinní si skontrolovať funkčnosť svojho konta v MS Teams. 

      Prosím, dôsledne sledujte aktuálne oznamy na webovej stránke školy. 

      Zaželajme si spoločne veľa zdravia :).

      Vedenie školy

    • AJ - článok študentov do časopisu
     • AJ - článok študentov do časopisu

      Príprava študentského časopisu začala okienkom z anglického jazyka.    

      Základným cieľom výučby anglického jazyka je pripraviť študenta do života ako aj na riešenie rozličných životných situácií. Naši študenti dostali zadanie pripraviť článok do športových novín, v ktorom mali spropagovať svoj šport tak, aby povzbudili deti i mladých ľudí hýbať sa, prípadne ich prilákali do svojich radov. Nakoľko sa s danou úlohou popasovali môžete posúdiť sami a prezrieť si ich práce.

    • Nové pokyny pre žiakov SSŠŠ (platné od 5.10.2020)
     • Nové pokyny pre žiakov SSŠŠ (platné od 5.10.2020)

      Na základe aktuálnych epidemiologických opatrení sme upravili tréningový proces nasledovne:

       

                1. BLOK    2., 3., 4. hodina / 8:35 - 11:05 /

                2. BLOK    8., 9., 10. hodina / 14:05 – 16:30 /

       

      • Tréningový proces bude prebiehať v priestoroch posilňovne Amadeus, futbalového a tenisového areálu a školskej herne za prísnych hygienických opatrení.

       

      • Zákaz spoločného sprchovania po tréningovom procese v priestoroch školy.

       

      • Regenerácia bude prebiehať vo vonkajšom bazéne Grand po skupinách podľa rozvrhu a pokynov trénerov pri dodržiavaní hygienických nariadení. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

       

      • Žiakom je nariadené dôsledne dodržiavať prísne hygienické opatrenia na všetkých športoviskách, podľa pokynov vyučujúcich.

       

      • Kompletný rozvrh hodín platný od 5.10.2020 bude zverejnený do konca tohto týždňa na stránke školy.

       

      Ďalšie informácie budú poskytované priebežne podľa pokynov MŠ SR a ÚVZ.

       

      ---

      Vedenie školy

    • NAŠA ŠKOLA JE NA KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE PRIPRAVENÁ
     • NAŠA ŠKOLA JE NA KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE PRIPRAVENÁ

      Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a nariadenia MŠSR sme sa museli lepšie pripraviť aj na DIŠTANČNÉ vzdelávanie, čiže výučbu z domu.

      Od školského roku 2020/2021 škola vlastní webový balík Microsoft Office 365 od  www.microsoft.com. Stačí sa len prihlásiť a môžete využívať jeho výhody v oblasti vzdelávania. Po obsahovej stránke nám tiež pomáha Virtuálna knižnica, ktorá je na www.zborovna.sk.

      Každý študent dostal na svoj e-mail pozvánku na registráciu do Office 365 s heslom a tým aj prístup do domény „sportaskola.sk“, kde môžu využívať všetky služby a aplikácie, ktoré balík Office 365 ponúka. V prípade dištančného vzdelávanie bude pre žiakov dôležitý TEAMS – online vyučovanie a OUTLOOK - e-mailová schránka v tvare meno.prezvisko@sportaskola.sk. Obsah bude touto formou jednoducho a rýchlo zdieľaný a ukladaný v cloudoch a kedykoľvek k dispozícii.

      Výhody Balíka Office 365 pre školu:

      • bezplatné používanie aplikácií a služieb Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, OneDrive, Stream, SharePoint a ďalšie
      • bezpečnosť, je dodržiavaná na úrovni požiadaviek EU a smernice GDPR
      • neobmedzený ukladací priestor v cloude, min. 1 TB, ktorý je možné v prípade potreby zvýšiť
      • neobmedzený počet užívateľov

       

      Ďalej sa pripravujeme na online vyučovanie v triedach. Športovec už nemusí počas účasti na turnajoch a sústredeniach sedieť a pozerať do kníh, notebooku, telefónu, stačí, keď sa pripojí na internet a môže sa učiť priamo v triede so svojimi spolužiakmi. Na to však potrebujeme vysokorýchlostný internet a zabezpečenie tried technikou, schopnou online výučby.

      Spolu sa snažíme napredovať a využívať možnosti súčasnej doby.

      ---

      Vedenie školy

    • Baračka Open, 12. - 14.9.2020
     • Baračka Open, 12. - 14.9.2020

      Bo to záverečný tenisový turnaj v tejto sezóne v kategórii MUŽI a ŽENY. Na trunaji sme mali aj dorastencov z našej školy Ninu Veličovú, Vladimíru Pavlíkovú, Milana Bežáka a Tomáša Šurana.  Ich účasť však bola skôr zbieranie skúseností. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.  

      Do galérie BARAČKA OPEN, 12. - 14.9.2020 boli pridané fotografie. 

    • Summer Cup, 11.-13.8.2020
     • Summer Cup, 11.-13.8.2020

      Už tradične sa v športovom areáli na Baračke v krásnom prostredí Kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil tenisový turnaj DORASTENCOV a už tradične bol plne obsadený. Do pavúka sa zmestili aj hráči z našej školy. Za chalanov Bernáth Bruno, Kovář Samuel, Kravec Vladimír a dievčatá v zastúpení Kamenská Chiara, Veličová Nina, Pavlíková Vladimíra a Šimonová Nina. Za zmienku stojí tretie miesto Pavlíkovej vo dvojhre a štvorhre a seminfinále Kravca. Všetkým zúčastnením ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Do galérie Summer Cup, 11.-13.8.2020 boli pridané fotografie.

    • ZMLUVA O ŠTÚDIU
     • ZMLUVA O ŠTÚDIU

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, žiaci,

      vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú tento školský rok „Zmluvy o štúdiu“, ďalej len „zmluvy“ poslané každému žiakovi, alebo zákonnému zástupcovi POŠTOU v dvoch vyhotoveniach. Jedna zmluva ostáva Vám a druhú Zmluvu treba podpísať a poslať poštou späť na adresu školy Súkromná stredná športová škola, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo ju poslať po žiakovi, ktorý ju  v obálke odovzdá triednemu učiteľovi.

      V prípade zmeny adresy, pošlite aktuálnu adresu doručovania elektronicky na sekretariat@sportovegymnazium.sk, alebo SMS na číslo 0903 451 982. Treba uviesť:  Meno a priezvisko žiaka + adresu žiaka, alebo zákonného zástupcu. Nahlásenie zmeny adresy pošlite najneskôr do 5.9.2020!

      Termín odoslania zmluvy bude do 15.9.2020

      Termín doručenia zmluvy späť škole bude do 25.9.2020

      POZOR: V prípade nedoručenia zmluvy v termíne, môže byť žiakovi zamedzený prístup k študijným materiálom a obmedzená komunikácia so školou a vyučujúcimi.

      Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

      ---

      Vedenie školy

    • ROZVRH HODÍN
     • ROZVRH HODÍN

      Milí študenti, aktuálny rozvrh hodín platný do 20.9.2020 si môžete pozrieť na stránke školy, resp. tu: https://www.sportovegymnazium.sk/timetable/.

      Dávame tiež do pozornosti, že Športová príprava bude počas sprísnených protiepidemiologických opatrení prebiehať v športovom bloku umiestnenom po teoretickom vyučovaní a po obednej prestávke.

       

      Tento rozvrh je predbežne platný do 20.9.2020, v prípade pokračovania alebo sprísenia/uvoľnenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Vás budeme informovať.

       

      Časy zvonenia k aktuálnemu rozvrhu:

       

       

       

    • OZNAM PRE RODIČOV
     • OZNAM PRE RODIČOV

      Vážení rodičia,

      OKREM ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY JE NA ZÁKLADE USMERNENIA MŠSR

      VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY ĎALŠÍM OSOBÁM  (AJ RODIČOM) AŽ DO ODVOLANIA ZAKÁZANÝ.

       

      V prípade potreby kontaktujte sekretariát školy na tel. č. 0911 552 677

       

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OZNAMUJE
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ OZNAMUJE

      Výdaj stravy sa v novom školskom roku začína 3.9.2020, a to len pre stravníkov, ktorí sú k tomuto dátumu na obedy prihlásení a majú uhradený poplatok za september 2020.

      Ostatní záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni sa môžu prihlásiť 2.9.2020 do 11.30 hod, resp. v nasledujúcich pracovných dňoch. Obedy im budú vydané až po uhradení poplatku za september 2020.

    • POKYNY MŠ SR
     • POKYNY MŠ SR

      Milí študenti, vážení rodičia!

      Prázdniny sa nám pomaly končia, onedlho sa znovu uvidíme v škole.

      Dovoľte, aby sme Vám aspoň stručne priblížili aktuálne pokyny Ministerstva školstva SR k začiatku školského roka 2020/2021, ktoré sa dotýkajú súčasnej epidemiologickej situácie u nás. Tieto opatrenia sú predbežne platné do 15.9.2020.

      Školský rok a riadne vyučovanie začína 2.9.2020.  

      Je však potrebné dodržiavať nasledujúce nariadenia:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      Každý žiak je povinný mať na každý školský deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Nosenie rúška je povinné od 2.9. do 15.9. počas celého vyučovacieho dňa, teda v triedach i ostatných priestoroch školy (okrem školskej jedálne).

       

      • Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy (2.9.2020) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Bez vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia nebude možný vstup do budovy školy!

       

      • V prípade, že existuje akékoľvek podozrenie alebo potvrdenie na ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu (alebo plnoletého žiaka) je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

       

      • O ostatných nariadeniach týkajúcich sa teoretického vyučovania a organizácie športovej prípravy budú žiaci podrobne informovaní hneď pri nástupe do školy.

       

      Verím, že túto situáciu spoločne bez väčších problémov a zvládneme a budeme sa tešiť pevnému zdraviu.

    • Smútočné oznámenie
     • Smútočné oznámenie

      So zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku  87 rokov nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, bývalý zástupca riaditeľa a spoluzakladateľ našej školy Mgr. Ján Hudec. Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

       

      Kolektív školy

    • Dôležitý oznam - NÁSTUP DO ŠKOLY
     • Dôležitý oznam - NÁSTUP DO ŠKOLY

      SSŠŠ oznamuje svojim študentom, že nástup do školy je 29.6.2020 o 8.00 hod. V tento deň sú všetci povinní priniesť so sebou učebnice a kľúče od skriniek a odovzdať ich v škole.

      Milí študenti, tešíme sa, že sa po dlhom čase konečne stretneme a porozprávame sa :). Počas dopoludnia si tiež upracete triedy, skrinky a zoberiete domov všetky vaše veci.

      Koncoročné vysvedčenia vám rozdáme v utorok, 30.6. o 9.00 hod.

      Dôležité upozornenia:

      1) Každý študent je povinný pri vstupe do školy odovzdať vyhlásenie, že nemá žiadne zdravotné problémy a môže bez obáv prísť do koletívu školy. Toto vyhlásenie je potrebné vvytlačiť, vypísať, podpísať a priniesť so sebou do školy v deň nástupu.

      Vyhlásenie nájdete v odkaze dolu pod textom.

       

      2) Dbajte na to, aby ste si kompletne uzavreli klasifikáciu, najneskôr do 24.6. K dispozícii sme Vám online cez Teams, mail, telefón a celý pedagogický kolektív bude k dispozícii osobne v budove školy od 22.6. v dopoludňajších hodinách.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie!

    • Bezpečnosť v škole
     • Bezpečnosť v škole

      Na základe včerajšej tragickej udalosti, ktorá otriasla nielen naším školstvom, ale i celým Slovenskom, chceme aj my vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým a skoré uzdravenie zraneným.Táto udalosť určite zanechá v mnohých z nás ranu na duši, možno i strach a obavy do budúcnosti.

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia, ak by ste sa potrebovali porozprávať, kontaktuje našu školskú psychologičku Mgr. Zuzanu Breznickú, vyškolenú pre krízovú intervenciu. (tel.č.: 0903/501 157, mail: breznicka.skola@gmail.com, messenger, whatsapp, ...)Spoločne dúfajme, že sa už nič podobné nestane a že škola naďalej zostane naším druhým domovom a bezpečným miestom pre nás všetkých.

       

      Pozrite si aj článok k tomuto príspevku v linku:

       

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax:
     +421 32 655 2677
     +421 911 552 677
     sekretariat@sportovegymnazium.sk

     riaditeľ: +421 911 410 034
     riaditel@sportovegymnazium.sk
     zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
     914 51 Trenčianske Teplice
     Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje