NOVINKY

  • Novinky

    • 2. kolo prijímacích talentových skúšok
     • 2. kolo prijímacích talentových skúšok

      Vedenie školy oznamuje uchádzačom o štúdium v šk. roku 2020/2021, že druhé kolo prijímacích talentových skúšok sa uskutoční

      dňa 19.6.2020 o 9.00 hod. v budove školy.

      Uchádzači absolvujú pohybovú časť a psychotest. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a obuv.

      Prosím, kontaktujte nás na tel. č. 0905/150 064 (Mgr. Hromjaková)

    • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?
     • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?

      Športovec a študent zároveň je veľmi náročná kombinácia, ktorej treba obetovať veľa času i energie. Mnohí z našich študentov uvažujú o svojej budúcnosti a čoraz častejšie sa skloňujú slová ako zahraničné univerzity a štúdium na nich. Je všeobecne známe, že náklady na takéto štúdium vo veľkej miere presahujú možnosti slovenských rodín, a preto prichádza do úvahy možnosť získania štipendia. Dôležitým faktorom v procese schvaľovania štipendia sú študijné výsledky, športové výsledky a v neposlednom rade samotná žiadosť, v ktorej musia byť uvedené dôvody, prečo je žiadateľ ten naj....adept pre ich školu a získanie štipendia.  

       Je pre nás prioritou pripravovať študentov tak, aby tieto zručnosti dokázali využiť v budúcnosti.

    • MATURITY NEBUDÚ!
     • MATURITY NEBUDÚ!

      Vážení maturanti,

      vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne vírusového ochorenia COVID 19 sa tento rok maturity neuskutočnia. Situáciu sme pozorne sledovali, ešte minulý týždeň to vyzeralo, že sa nájde riešenie a za určitých podmienok stanovených hlavným hygienikom SR sa pristúpi aspoň k ústnej časti maturity. Dnes však padlo definitívne rozhodnutie, že v školskom roku 2019/2020 sa maturity neuskutočnia. Realizácia tzv. internej maturitnej skúšky sa bude vykonávať administratívnym spôsobom. Maturitné vysvedčenie sa získa aritmetickým priemerom známok, ktorý vykoná škola na základe pokynov MŠ SR.

      Viac informácii o spôsobe a postupe k udeľovaniu maturitného vysvedčenia nájdete v odkaze.

      Prikladáme aj video - tlačovú konferenciu ministra školstva k zrušeniu maturít.

      Ďalej Vás prosíme, aby ste sledovali našu stránku, prípadne stránku Ministerstva školstva, kde si môžete pozrieť aktuálne informácie. Najbližšie sa budú riešiť prijímacie skúšky. Čoskoro budeme informovať "našich záujemcov" o postupe pri prijímacích-talentových skúškach na našej škole.  

      ---

      Vedenie školy

    • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy
     • Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy

      Aj tento rok môžete darovať svoje 2% (1%) z daní príspevkovým organizáciám. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním tohto príspevku. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašom príspevku.

      Ak ste sa rozhodli pre nás, kliknite na odkaz.

      ĎAKUJEME a zostaňte doma :-) 

    • Milí študenti!!
     • Milí študenti!!

      Aj v tejto náročnej situácii máte možnosť intenzívne pracovať a študovať. Školský rok ďalej beží, aj keď v inom režime. 

      Sledujte, prosím, intenzívne stránku školy, po prihlásení si vyhľadajte "Domáce úlohy a písomky",  prípadne "E-learning", kde nájdete zadania na vypracovanie pre Vašu triedu. Zadania buď priamo vypracujte, alebo využite možnost kliknút na symbol 👍 (palec hore), aby sme tak získali spätnú väzbu o tom, kto pracuje a zaujíma sa o štúdium.

      Naši pedagógovia poskytujú pravidelne vyučovanie cez SKYPE, je možné sa zúčastňovať na vybraných vyučovacích hodinách online.

      V prípade, že potrebujete konkrétnu informáciu, alebo pomoc, kontaktujte priamo vyučujúceho daného predmetu mailom, všetky kontakty nájdete na stránke školy.

      Aktivitu študentov pravidelne monitorujú triedni učitelia i vedenie školy.

       

      Želáme veľa zdaru pri štúdiu a najmä, zostaňte zdraví :)

    • 1. kolo prijímacích skúšok sa nebude konať
     • 1. kolo prijímacích skúšok sa nebude konať

      Vážení rodičia a zájemcovia o štúdium,

      naša škola z dôvodu šírenia sa vírusového ochorenia ruší termín 1. kola prijímacích talentových skúšok, ktoré sa malo konať 02.04.2020 až do odvolania. O novom termíne Vás budeme informovať. 

      Prajeme Vám veľa zdravia a ZOSTAŇTE DOMA!

      Vedenie školy 

    • Zopár rád od našej psychologičky
     • Zopár rád od našej psychologičky

      Milí učitelia, tréneri, študenti, rodičia a nepedagogickí zamestnanci školy.
      Prihovárať sa Vám budem z pozície školského psychológa.

      Nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával a každého z nás zasiahla rôzne. Považujem za dôležité, aby ste vedeli nasledujúce veci:
      1.Stres,úzkosť, obavy, pocit bezradnosti, hnev a impulzívnosť sú v takýchto situáciách prirodzenou reakciou a je v poriadku ak máte z tejto novej situácie obavy.  Najúčinnejšou obranou je dodržiavať všetky nariadenia, ktoré nám dáva Ústredný krízový štábumývanie rúk, dezinfekcia povrchov, nosenie rúška, vychádzky von len pre nevyhnutné záležitosti – práca a nevyhnutné nákupy potravín, drogérie ( najlepšie len jeden člen rodiny, prosím, na rodinné nákupy nie je vhodná doba).

      2. Ak neviete, čo s časom, realizujte všetko, čo je predmetom Vašej hobby sféry, záujmov. Veľa spite, hrajte doma spoločenské hry, veľa sa doma rozprávajte, sledujte televízne programy, ktoré Vás privedú na iné myšlienky, začnite s upratovaním toho, čo ste doteraz odkladali. Teraz je najvhodnejší čas, aby sme si užili našich blízkych a naše domovy, tak hor sa na to J .

      3. Ako vnímať prichádzajúce správy o zvýšenom počte nakazených? Vzhľadom k tomu, že čísla nakazených budú rásť exponenciálnym spôsobom, je úplne v poriadku pociťovať určitý rešpekt, prípadne úzkosť, preto berme zvyšujúce sa čísla ako povinnosť správať sa voči sebe a ostatným zodpovednejšie, najmä k najzraniteľnejším skupinám. Ak však máte pocit, že akékoľvek správy o pandémii vás vyčerpávajú a máte pocit, že všetko je len negatívne, nesledujte detailne všetky správy, ktoré nám médiá ponúkajú. Zaoberajte sa len najdôležitejšími informáciami, prípadne sa dohodnite s niekým blízkym aby Vás informoval len o najdôležitejších správach a začnite sa zaoberať niečím pozitívnym.


      Ak však pozorujete na sebe dlhšiu dobu úzkostné stavy, prípadne prejavy paniky, tu si môžete prečítať zopár rád ako sa upokojiť, aby ste zbytočne nevyčerpávali svoj organizmus:
      a) vypnite všetky elektronické zariadenia aspoň na pár hodín, zavrite oči a pokojne dýchajte, relaxujte, pustite si hudbu…
      b) ak už sledujete informácie, tak využívajte len overené zdroje (ako sú
      http://www.uvzsr.sk/,
      https://www.who.int/https://www.vlada.gov.sk/,) a postavte sa k tomu ako k informácii, nie ako k "posledným" slovám.
      c) ak Vás táto myšlienka prenasleduje a neviete sa jej zbaviť, začnite robiť manuálne náročnejšiu činnosť, prípadne cvičiť … upokojí vás to
      2.Chráňte seba aj ostatných dodržiavaním opatrení a aj odporúčania berte ako príkaz
      3.Dodržiavajte všetky hygienické a preventívne zásady - umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, nosenie rúška…
      4.Ak ochoriete, nemusí to hneď znamenať, že ste nakazený. Zavolajte svojmu lekárovi a liečte sa.
      5.Ak by ste potrebovali psychologickú podporu, budem Vám k dispozícii cez Edupage, mail, alebo  môžete ma osloviť aj telefonicky.

      Želám Vám pokojné prežitie nasledujúcich dní, verím, že sa opäť všetci v zdraví stretneme v škole

      Mgr. Zuzana Breznická
      školský psychológ SSŠŠ

      http://www.uvzsr.sk/?fbclid=IwAR0FtZpLfPsf0pK3wiUBC_mWf1qaFLv0N66bPqFKoLeS5VTjNP914B8kSf0

       

    • Výučba bude pokračovať e-learningovou formou
     • Výučba bude pokračovať e-learningovou formou

      Milí naši študenti,
      ako už viete, vyučovanie na našej škole bude v čase 16. 3. - 27. 3. 2020 (vrátane) prerušené. 

      Tiež písomné maturitné skúšky sú preložené na neskorší termín, predbežne na 31.3. až 3.4.

      Školské voľno v tejto mimoriadnej situácii nemožno považovať za prázdniny!

      Prosím, čo najviac spolupracujte s učiteľmi a spracovávajte všetky zadania, ktoré dostanete ako prácu na doma! K dispozícii máte SKYPE (konzultácie), mail, Edupage a e-mail. 

      Dbajte na preventívne opatrenia, nestretávajte sa vonku, na ihriskách a v reštauráciách!

       

      O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať.

       

      Vedenie školy

    • OZNAM!!
     • OZNAM!!

      SSŠŠ Trenčianske Teplice oznamuje,
      že od 10.3.2020 sa z preventívnych dôvodov, v snahe zamedziť možnému šíreniu vírusového ochorenia, rušia až do odvolania osobné konzultácie študentov v škole, ktorí z dôvodu športovej vyťaženosti nedochádzajú denne na vyučovanie. Pre komunikáciu s vyučujúcimi používajte, prosím, mail a telefón, učebné materiály budú prideľované cez e-learning a SKYPE. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte jednotlivých vyučujúcich, prípadne kontaktnú osobu, pani Mgr. Noskovú na tel. čísle 0910/494 821 alebo na noskova.skola@gmail.com.

       

      Vedenie školy

    • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE
     • O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

      Dňa 13.02.2020 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil už XII. ročník stolnotenisového turnaja O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice, ktorý sa konal pod záštitou mesta Trenčianke Teplice. Organizátorom bola už tradične Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice. Turnaj otvorila slávnostným príhovorom nositeľka mena putovného pohára, primátorka mesta Trenčianske Teplice, Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.  Okrem poďakovania, ktoré patrilo organizátorom, pedagógom  a celému vedeniu Strednej športovej školy zaželala pani primátorka mladým športovcom bezproblémový priebeh turnaja, veľa úspechov a pekných športových zážitkov.  

       

      Súťažilo sa vo vekových kategóriách: najmladší žiaci a najmladšie žiačky, mladší žiaci a mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky a napokon dorastenci a dorastenky. Turnaj prebiehal v dobrej nálade a našlo sa i niekoľko obhajcov titulu z minulého ročníka. Pekný  úspech dosiahli tiež študenti našej školy, a to predovšetkým Martin Pšenka, ktorý zvíťazil v kategórii dorastencov a David Dohňanský, ktorý zvíťazil v kategórii mladších žiakov.

       

      Výsledky :

      Dvojhra najmladších žiakov

      Dievčatá         1.miesto - Hanka Hromníková (ZŠ Tr. Jastrabie)

      Dievčatá         2.miesto - Barborka Žáková (ZŠ Tr. Jastrabie)                   

      Dievčatá         3.miesto - Ridekyová Martina a Fodreková Paulína (ZŠ Tr. Jastrabie)  

      Chlapci           1. Miesto - Michal Pelech (ZŠ Hodžova Trenčín)

      Dievčatá         2.miesto - Vladimír Masár (ZŠ Cirkevná N. Dubnica) 

      Dievčatá         3.miesto Marek Vangel (ZŠ Hodžova TN),Krátky David (ZŠ Kubranská TN)

       

      Dvojhra mladších žiakov

      Dievčatá         1.miesto - Nina Kopčanová (ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice)

      Dievčatá         2.miesto - Ema Raučinová (ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice)

      Dievčatá         3.miesto - Laura Gabrišová (ZŠ Dol.Poruba),Romana Veleková(ZŠ Cirkevná)

      Chlapci           1.miesto - David Dohňanský (SSŠŠ Tr. Teplice)

      Chlapci           2.miesto – Peter Cucor (ZŠ Dolná Poruba)

      Chlapci           3.miesto - Max Jakub (ZŠ Svinná), Alexander Korienok (ZŠ Nemšová)

       

      Dvojhra starších žiakov

      Dievčatá         1.miesto -  Zuzana Svitanová (ZŠ Tr. Teplá)

      Dievčatá         2.miesto -  Lucia Šelingová (ZŠ Bolešov)

      Dievčatá         3.miesto - Soňa Panáková, Sofia Richtarechová (SSŠŠ Tr. Teplice) 

      Chlapci           1.miesto - Matúš Mucha (Gymnázium Bánovce n/B.)

      Chlapci           2.miesto - Jakub Slivka (ZŠ Hodžova Trenčín)

      Chlapci           3.miesto - Radovan Psotný (ZŠ Hodžova TN),Martin Zeman (ZŠ Na          Dolinách TN)

       

      Dvojhra dorastencov

      Dievčatá         1.miesto - Lucia Zajačková (Pedagogická škola TN)

      Dievčatá         2.miesto - Terézia Matúšková (Obchodná Akadémia TN)

      Dievčatá         3.miesto - Dominika Janeková

      Chlapci           1.miesto - Martin Pšenka (SSŠŠ Tr Teplice)

      Chlapci           2.miesto - Daniel Gabriš (SSŠŠ Tr. Teplice) 

      Chlapci           3.miesto - Jozef Mucha (SPŠ Dubnica),Dušan Panáček (SPŠ Stavebná)

      Na záver odovzdala zástupkyňa primátorky mesta Trenčianske Teplice Mgr. Michaela Fedorová a riaditeľ SSŠŠ Trenčianske Teplice Mgr.Marián Janák súťažiacim diplomy a ceny.

       

      Poďakovanie patrí celému organizačnému výboru, ale najmä p. Danielovi Ježíkovi (zriaďovateľ SSŠŠ Tr. Teplice), Mgr. Mariánovi Janákovi (riaditeľ SSŠŠ Tr. Teplice), Mgr. Jánovi Hudecovi (zástupca riaditeľa SSŠŠ pre šport), Henrichovi Horňáčkovi (hlavný rozhodca turnaja), Dušanovi Zelmanovi, Mgr. Jozefovi Mercellovi, Petrovi Hromjakovi, Mgr. Kataríne Jurgovej, Mgr. Zuzane Kovalíčkovej, Stanislavovi Ďurišovi, Mgr. Eve Hromjakovej, Gabike Ježíkovej a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii.

      Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume, alebo kliknite.

      Tešíme sa na budúci rok !

    • Lucia na univerzite v USA!
     • Lucia na univerzite v USA!

      S potešením sme prijali správu University of Wyoming, USA, konkrétne hlavného trénera ženského tenisu, Deana Clowera, o prijatí našej študentky Lucie Maliňak do študijného programu univerzity a zároveň poskytnutia štipendia vo výške 100%. Lucii blahoželáme a prajeme veľa športových a študijných úspechov.  

    • FLORBALOVÝ TURNAJ SŠ
     • FLORBALOVÝ TURNAJ SŠ

      Dňa 7.2.2020 sa konal dievčenský florbalový turnaj stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo na Obchodnej Akadémií v Trenčíne. Úspešne a prekvapujúco sme postúpili zo skupiny do finálového turnaja.

      Našu školu reprezentovali:  Eva Šatková, Elisa Kunková, Sofia Richtárechová, Nina Veličová, Darina Jančovičová, Anna Juzeková, Skarlet Vašeková, Ema Cmarková, Soňa Panáková.

       

      Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín – SSŠŠ    5:0

      Stredná umelecká škola Trenčín – SSŠŠ           0:3

      Stredná zdravotnícka škola Trenčín – SSŠŠ    4:3

       

      Rozhodujúci zápas bol so Strednou zdravotníckou školou o 3. miesto. Bohužiaľ sme súperom podľahli a prehrali sme 4:3. Dievčtá sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • FUTBALOVÝ TURNAJ
     • FUTBALOVÝ TURNAJ

      Dňa 28. 1. 2020 sa v Nemšovej uskutočnil halový turnaj žiakov a žiačok, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola. Na tomto turnaji si zmerali sily družstiev ZŠ Bolešov, ZŠ Janka Palu Nemšová, Katolícka spojená škola Nemšová, ZŠ Horná Súča a SSŠŠ Trenčianske Teplice. Žiaci a žiačky, ktoré reprezentovali našu školu sú Klaudius Javor, Samuel Kovář, Martin Pšenka, Andrej Gabriš a Matthias Kunka. Spomedzi našich žiačok sa zúčastnili Soňa Panáková, Sofia Richtárechová a Elisa Kunková. Našim zverencom sa veľmi dobre darilo s jednou prehrou a tromi výhrami sa stali víťazmi turnaja. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume..

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax:
     +421 32 655 2677
     +421 911 552 677
     sekretariat@sportovegymnazium.sk

     riaditeľ: +421 911 410 034
     riaditel@sportovegymnazium.sk
     zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
     914 51 Trenčianske Teplice
     Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje