MATURITA

    • MATURITA 2021/2022

    •  

     SEPTEMBER 2021:

     Do 30. septembra 2021 je potrebné sa písomne prihlásiť na maturitnú skúšku. Na maturitnú skúšku sa môže prihlásiť iba žiak posledného ročníka štúdia, teda žiak, ktorý je v 4.ŠA, resp. VIII.OA triede.

      

     OKTÓBER 2021:

     Do 15. októbra 2021 je možné zmeniť maturitné predmety, úroveň a pod.

      

     JANUÁR 2022:

     Do 31. januára 2022 je možné iba vo výnimočných prípadoch!!! (zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) dotatočné prihlásenie, príp. odhlásenie z maturitnej skúšky.

     Žiak môže vykonať písomnú časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 1.POLROK zo všetkých predmetov a vykonal všetky ROZDIELOVÉ SKÚŠKY!!!!

      

     MAREC 2022:

     RIADNY TERMÍN PÍSOMNÝCH MATURITNÝCH SKÚŠOK (EČ A PFIČ):

     15.MAREC 2022 UTOROK - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     16. MAREC 2022 - STREDA - CUDZIE JAZYKY

     17.MAREC 2022 - ŠTVRTOK - MATEMATIKA  (kto si zvolil)

      

     APRÍL 2022

     Náhradný termín písomných maturít bude v termíne od  5. - 8. apríla 2022

      

     MÁJ 2022

     RIADNY TERMÍN - ÚSTNE MATURITY (ÚFIČ)  23. - 27. máj 2022

      

     Žiak môže vykonať ústnu časť maturitnej skúšky iba pokiaľ je KLASIFIKOVANÝ ZA 2.POLROK zo všetkých predmetov!!!!

      

     Užitočné dokumenty na stiahnutie:

      

      

     V prípade ďalších informácií ma kontaktujte.

      

     Mgr. Lukáš Gallo, koordinátor MS

     Kontakt:   lukas.gallo@sportaskola.sk

                        0915 760 307  

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
   • daniel@jezik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje