VÝCHOVNÝ PORADCA

    • Základné informácie

    •  Mgr. Zuzana Kovalíčková

     kontakt: 0904 939 757

     zuzana.kovalickova@sportaskola.sk

     2. poschodie


     Konzultačné hodiny:

     pondelok 9:00 - 13:00

      

     ORGANIZAČNÉ POKYNY pre potvrdenie prihlášok na VŠ

     Nasledovné informácie sú určené pre študentov maturitných ročníkov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokých školách:

     1. Odbory štúdia na jednotlivých vysokých školách na Slovensku i v zahraničí získate na ich  internetových adresách, jednoducho – cez vyhľadávač „google“. Zvlášťje potrebné   pozrieť si termín poslania prihlášky – vysoké školy, kde sa robia talentové skúšky /VŠMU, VŠVU, Akadémia umení, Fakulta architektúry, a pod./ ho majú skorší. Po termíne už prihlášku nezoberú. Väčšina vysokých škôl má termín poslania prihlášky do konca februára, alebo marca, niektoré aj neskôr.
     2. Každý záujemca o VŠ štúdium si musí kúpiť tlačivo „Prihláška na vysokoškolskéštúdium bakalárske“, v počte, ktorý potrebuje – prihlášky si môžete poslať aj na viac vysokých škôl, ale je potrebné si uvedomiť, že na každú vysokú školu sa platí poplatok za prijímacie konanie, ktorý si stanovuje daná vysoká škola. Poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 20,-eur do 50 - 60,-eur, niekedy aj viac. Niektoré vysoké školy, hlavne české, ale už stále viac aj slovenských,  má aj elektronický spôsob prihlasovania. Tlačivá prihlášok na VŠ sa dajú kúpiť v papiernictvách, alebo kníhkupectvách, prípadne stiahnuť z webových stránok Ministerstva školstva SR, alebo vysokých škôl. Na tretej strane prihlášky sú pokyny na jej vyplňovanie, v prípade nejasností sa informujte u výchovnej poradkyne.
     3. Ku každej prihláške je potrebné priložiť tvoj štruktúrovaný životopis, prípadne diplomy a umiestnenia zo súťaží,reprezentačné štarty - potvrdenie zväzu,  SOČ a podobne, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu bodov pri prijímacom konaní.
     4. Tlačivo prihlášky na české vysoké školy sadá v ČR – je iné ako na slovenské, skoro všetky české VŠ  majú aj elektronický spôsob prihlasovania.
     5. Na druhej strane prihlášky vypíšete predmety za prvé tri ročníky strednej školy a známky z koncoročného vysvedčenia / prvý polrok štvrtého ročníka sa vypisuje len na českej prihláške, na slovenských si treba pozrieť, ktoré to vyžadujú/.
     6.  Riadne vyplnenú prihlášku treba doniesť na overenie výchovnej poradkyni aj s vysvedčeniami za prvé tri ročníky – po overení prihlášky ti ich vráti.

     Riadne skontrolovanú a overenú prihlášku aj so všetkými prílohami, poslať doporučene na adresu príslušnej vysokej školy.  

      

     Prosím maturantov, aby vyplnené prihlášky na štúdium na VŠ odovzdali vždy aspoň dva týždne pred termínom podania na príslušnú VŠ.

     Odporúčam odovzdať prihlášky včas, ešte pred potvrdením u lekára.

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat/tel-fax:
    +421 32 655 2677
    +421 911 552 677
    sekretariat@sportovegymnazium.sk

    riaditeľ: +421 911 410 034
    riaditel@sportovegymnazium.sk
    zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
    914 51 Trenčianske Teplice
    Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje