Občianska náuka: Web stránka

    • Občianska náuka (OBN)

      

     CHARAKTERISTIKA PREDMETU

     Predmet občianska náuka prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré žiakom umožnia orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia.

      

     Predmet OBN vyučuje v šk. roku 2019/2020:

     1. ŠA - Mgr. Erika Igazová

     2.ŠA - Mgr. Marián Janák

     II.OA, III.OA - Mgr. Martina Sádecká - mata.sadecka@gmail.com

     VI.OA, 3.ŠA - Mgr. Zuzana Komárková

     VII.OA - PaedDr. Františka Vranková

     Podrobné informácie nájdete v sekcii "Učitelia" pod menom vyučujúceho. 

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
   • daniel@jezik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje