Slovenský jazyk a literatúra: Web stránka

    • O predmetoch

    •  Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazyková a literárna. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si  jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých  sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Základom literárnej zložky je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni spracovania (syntetické a hodnotiace čítanie).     

     Zoznam tried/ vyučujúce:   

                              

     II. OA - Mgr. Erika Igazová                            1. ŠA - Mgr. Zdenka Bustinová       

     III. OA - Mgr. Erika Igazová                           2. ŠA - Mgr. Zdenka Bustinová

     IV. OA - Mgr. Erika Igazová                           3. ŠA - Mgr. Zdenka Bustinová

     V. OA - Mgr. Zdenka Bustinová                    4. ŠA - Mgr. Zdenka Bustinová

     VI. OA - Mgr. Zdenka Bustinová                   1. MA - Mgr. Erika Igazová

     VII. OA - Mgr. Erika Igazová

     VIII. OA - Mgr. Zdenka Bustinová

                                    

                                    

       Všetky potrebné informácie nájdete pod menom vyučujúcej.                           

                                    

                                    

                                                                                              

     Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

                                                           

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • sekretariat@sportovegymnazium.sk
   • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
   • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
   • 37922866
   • 2022074615
   • daniel@jezik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje