NOVINKY

  • Novinky

    • POZOR, od pondelka ideme dištančne!
     • POZOR, od pondelka ideme dištančne!

      Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že od pondelka 19.12. do štvrtka 22.12 bude vyučovanie na našej škole prebiehať dištančne.

      Dôvodom je uzavretie brán ZŠ A. Bagara kvôli vysokej chorobnosti žiakov, s ktorou naša škola sídli v jednej budove. Prerušená tak bude i prevádzka školskej jedálne pri ZŠ a taktiež spoločné kúrenie v budove školy.

      Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Teams, preto je potrebné, aby si všetci žiaci počas víkendu skontrolovali funkčnosť svojich Teams-ových kont.

      Účasť všetkých žiakov na online vyučovaní je povinná!

      Rozvrh dištančého vzdelávania:každý deň od 8.00 do 12.00 hod.

      1. hodina: 8.00 - 8.45

      2. hodina: 9.00 - 9.45

      3. hodina: 10.00 - 10.45

      4. hodina: 11.00 - 11.45

       

      Pondelok 19.12.:

      1.MA: ANJ, ZSP, PSM, SJL

      2.MA: FYZ, DEJ, OBN, ANJ

      3.MA: PSM, SJL, ANJ, ZSP

      4.MA: SSJ, ZLD, HLT, VQS

      1.ŠA: ANJ, ANJ, DEJ, BIO

      2.ŠA: MAT, UKL, CHE, DEJ

      3.ŠA: DEJ, FYZ, ANJ, CHE

      4.ŠA: SSJ, KAJ, SJL, VQS

       

      Utorok 20.12.:

      1.MA: EQS, ZVW, OBN, HLT

      2.MA: OQS, SJL, ANJ, BIO

      3.MA:VQS, ANJ, SJL, ZLD

      4.MA: ZSP, MAT, PSM, EQS

      1.ŠA: SJL, ANJ, MAT, VQS

      2.ŠA: BIO, GEG, ZSP, INF

      3.ŠA: ANJ, VQS, KAJ, SJL

      4.ŠA: SEG, BIO, PSM, ANJ

       

      Streda 21.12.:

      1.MA: EQS, DEJ, CHE, BIO

      2.MA: GEG, SJL, PSM, MAT

      3.MA: MAT, ZVW, HLT, SJL

      4.MA: SJL, EQS, ANJ, PRX

      1.ŠA: FYZ, NEJ, MAT, DEJ

      2.ŠA: ANJ, FYZ, DEJ, CHE

      3.ŠA: NEJ, MAT, NEJ, ZSP

      4.ŠA: SQZ/SED, ANJ, SJL, NEJ

       

      Štvrtok 22.12.:

      1.MA: SJL, PSM, OQS, MAT

      2.MA: ANJ, SJL, ZSP, PSM

      3.MA: OQS, EQS, PSM, ZSP

      4.MA: ZVW, ANJ, SJL, KAJ

      1.ŠA: INF, MAT, BIO, ZSP

      2.ŠA: MAT, GEG, NEJ, NEJ

      3.ŠA: MEJ, BIO, MAT, VQS

      4.ŠA: SEB, NEJ, ANJ, BIO

       

       

    • Stolnotenisový turnaj stredných škôl v krajskom kole
     • Stolnotenisový turnaj stredných škôl v krajskom kole

      BOŠANY - dňa 8.12. 2022 sa 3 naši žiaci Filip Delinčák, Martin Pšenka David Dohňanský zúčastnili Majstrovstiev kraja v stolnom tenise na turnaji v Bošanoch. Na turnaji sa zúčastnili a súťažili 3 školy, ktoré postúpili zo svojho regiónu na Majstrovstvá kraja. Víťazmi a Majstrami kraja stredných škôl  sa stala Súkromná stredná športová  škola v Trenčianskych Tepliciach. Našim študentom srdečne gratulujeme k veľkému úspechu a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy

       

      Trénerka: Krovinová Soňa

       

      Celkové poradie:

       

      1.  Súkromná  stredná  športová škola Trenčianske Teplice

      2.  SPŠ Obrancov  Dub. n/Váhom

      3.  Gym. J.Jesenského  Bán. n/Bebravou

       

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stolnotenisový turnaj stredných škôl Krajské kolo.

    • Imatrikulácie
     • Imatrikulácie

      5.12.2022 sme strávili super dopoludnie plné zábavy a hier. Takto sme privítali našich prvákov, ktorí k nám nastúpili v septembri. Program pre nich pripravili naši tretiaci pod vedením ich triednych učiteliek.

      Na tomto milom podujatí nás navštívila aj naša pani primátorka, ďakujeme .

      Prvákom želáme veľa zdravia, spokojnosti a mnoho výborných študijných a športových výsledkov.

      Každý z nichdostal na pamiatku mikinu s logom školy.

    • Stužková slávnosť
     • Stužková slávnosť

      Teší nás, že sa naši maturanti zo študijných odborov športové gymnázium a športový manažment spojili a rozhodli zorganizovať krásnu stužkovú slávnosť s programom a príjemným posedením.

      Maturantom želáme úspešnú maturitu a ešte úspešnejší štart do ďalšieho života - či už pri štúdiu na VŠ, v profesionálnom športe, alebo v zamestnaní.   

    • POZOR, nový rozvrh!
     • POZOR, nový rozvrh!

      Prosím, venujte chvíľku pohľadu na malé zmeny v rozvrhu hodín, ktorý bude platiť od pondelka 5.12.2022 (resp. od utorka, keďže v pondelok máme imatrikulačnú slávnosť).

      Ďakujeme.

      Vedenie školy.

    • Program na pondelok 5.12. - imatrikulácie
     • Program na pondelok 5.12. - imatrikulácie

      Milí žiaci, vážení rodičia!

      V pondelok 5.12.2022 nás čaká milá slávnosť - imatrikulácie našich prvákov.

      Na tejto akcii v telocvični pri MsÚ sa zúčastnia včetci žiaci školy.

      Pokyny a termíny:

      1. príchod žiakov do školy o 8.00 hod.

      2. po 1. vyučovacej hodine (triednicka hodina s tr. učiteľom) sa spoločne presunú do telocvične

      3. ukončenie slávnosti bude cca o 11.45 hod, potom žiaci pôjdu na obed / domov 

       

      Tešíme sa na spoločne strávené chvíle :) 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľ SSŠŠ v Trenčianskych Tepliciach vyhlasuje pre žiakov školy na deň 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno.

      Vyučovanie pokračuje podľa platného rozvrhu od pondelka 21.11.2022.

    • Stolnotenisový turnaj stredných škôl v okresnom kole
     • Stolnotenisový turnaj stredných škôl v okresnom kole

           Dňa 13.10. 2022 sa 8 našich žiakov zúčastnilo stolnotenisového turnaja v Trenčianskej Teplej. Chlapci sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do regionálneho kola ktoré sa uskutoční 22. Novembra v Trenčianskej Teplej budeme im držať palce. Dievčatá obsadili krásne 2. miesto, tiež im patrí obrovská gratulácia. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Tréner: Krovinová Soňa

    • Spájame šport a vedomosti.
     • Spájame šport a vedomosti.

      Vážení športovci a uchádzači o štúdium na našej škole!
       
      Aj keď školský rok ešte len začal, už teraz spúšťame pre deviatakov ZŠ nábor pre ten budúci, šk rok 2023/2024. 
      Bližšie informácie si môžete pozrieť na podstránke PRIJÍMACIE SKÚŠKY - DOD, kde neustále aktualizujeme všetky potrebné informácie. V októbri sa stretneme na EXPO TN, ktoré sa bude konať po dvojročnej prestávke 6. a 7. októbra 2022 na trenčianskom výstavisku. 

      Tešíme sa na stretnutie!

    • OZNAM "dohoda o zabezpečení športovej prípravy"
     • OZNAM "dohoda o zabezpečení športovej prípravy"

      Vážení rodičia našich nových žiakov - prvákov, ale aj ostatných,

      medzi školou a športovým klubom je potrebné uzavrieť zmluvný vzťah „Dohodu o zabezpečení športovej prípravy“, ktorá Vám bude zaslaná v priebehu tohto, resp. začiatkom budúceho týždňa v dvoch vyhotoveniach. „Dohoda o zabezpečení športovej prípravy“ je nevyhnutná z dôvodu súčinnosti a vymedzenia povinností medzi školou a športovým klubom, v ktorom žiak pôsobí. O zmene klubu, trénera a iných skutočnostiach v športovej príprave žiaka je dôležité informovať školu čo najrýchlejšie, najmä prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo školského trénera. Predídeme tak prípadným nedorozumeniam a urýchlene nadviažeme vzťah medzi školou a novým subjektom. 

      Obidve vyhotovenia treba vypísať a podpísať materským klubom alebo klubom, v ktorom absolvuje vaše dieťa športovú prípravu, ďalej podpísať zákonným zástupcom žiaka a následne obidve dohody poslať poštou na adresu školy, prípadne odovzdať priamo v škole (sekretariát, riaditeľňa). Škola dohodu skontroluje, v prípade potreby si vyžiada informácie na doplnenie, podpíše, opečiatkuje a pošle späť zákonnému zástupcovi. Jedno vyhotovenie ostáva škole.

       

      Za pochopenie a vybavenie vopred ďakujeme.

       

      Vedenie školy

    • OZNAM
     • OZNAM

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, žiaci,

       

      POŠTOU Vám posielame „ZMLUVU O ŠTÚDIU“ v dvoch vyhotoveniach. Jedna kópia zostáva Vám a druhú treba vypísať a podpísať (meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa zákonného zástupcu, dátum a miesto podpisu).

      V obálke si nájdete aj "DOHODU O ZABEZPEČENÍ ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY", ktorú je potrebné vyplniť a potvrdiť športovým klubom, v ktorom je Váš syn (dcéra) evidovaný.

       

      "Zmluvu o štúdiu" a "Dohodu o zabezpečení športovej prípravy" je potrebné poslať poštou späť na adresu školy najneskôr do 20.9.2022:

       

      POZOR: "Doručenie zmluvy" a "dohody o zabezpečení v športovej prípravy" v stanovenom termíne je jedna zo základných požiadaviek zotrvania žiaka na škole! V prípade zmeny adresy alebo iných osobných údajov kontaktujte sekretariát školy.

       

      Adresa školy:

      Súkromná stredná športová škola 

      SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.

        

       

      Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

      ---

      Vedenie školy

    • Opäť do školy
     • Opäť do školy

      Milí naši študenti!

      Prázdniny sa nám pomaly končia. Dúfame, že ste si poriadne oddýchli, načerpali nové sily a že sa v zdraví opäť čoskoro uvidíme v škole.

      Kedy presne to bude? V pondeok 5.9.2022 o 9.00 hod. v budove našej školy.

      Prvý deň absolvujete s triednymi učiteľmi vo svojich triedach, kde si poviete všetko potrebné. Tiež sa stretnete s trénermi ohľadom organizácie tréningového procesu.

      Od utorka budeme pokračovať podľa nového rozvrhu, s ktorým sa oboznámite pošas 1. školského dňa a taktiež ho nájdete na webovej stránke školy.

      V prípade, že sa budete chcieť stravovať v školskej jedálni pri ZŠ, je potrebné vyplniť prihlášku a odovzdať ju v ŠJ najneskôr do 26.8.2022 (každý deň v čase od 7.00 do 12.00 hod.).


      Prihlaska_na_stravovanie_22-23.doc​​​​​​​


      Tešíme sa na vás, užite si posledné voľné prázdninové dni :)

    • Trenčianska bežecká liga
     • Trenčianska bežecká liga

      Tento školský rok sme sa zúčastňovali bežeckých pretekov v súťaži Trenčianska Bežecká Liga. Naše školské družstvo štartuje pod hlavičkou klubu ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice. Bibiana Kubištová je zatiaľ najúspešnejšia a momentálne na priebežnom 5. mieste. Ak by mal niekto záujem pridať sa do školského družstva bližšie info link : https://tbl.skVítame každú posilu...💪

    • Bibiana Kubištová víťazka Okresného finále v Duatlone!
     • Bibiana Kubištová víťazka Okresného finále v Duatlone!

      Dňa 16.6. 2022 sa konali v Trenčíne na Ostrove preteky v Duatlone. Našu školu reprezentovala žiačka IV.OA Bibiana Kubišová. Bibka absolvovala náročnú prípravu, v ktorej bolo veľmi ťažké zosúladiť tréningy na bicykli a bežecké tréningy, keďže sa Bibka ešte popri tom aktívne venuje futbalu a agility so psíkmi.... Duatlon pozostával z 1 km beh, 5 km bicykel, 1 km beh. Bibka celkovo medzi chlapcami aj dievčatami skončila na 3 mieste. Svojej kategórii staršie žiačky dominovala obrovským časovým rozdielom a stala sa víťazkou.

      Blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov

    • Futbalistky našej školy Vicemajsterkami Slovenska
     • Futbalistky našej školy Vicemajsterkami Slovenska

      V dňoch 10.6. -12.6. 2022 sa uskutočnil v Zlatých Moravciach finálový turnaj dievčat WU19 o Majstra Slovenska. Finálového turnaja sa zúčastnili víťazi jednotlivých skupín. V prvom zápase dievčatá podľahli Spartaku Myjava 0:8 Zápas proti Partizánu Bardejov bol úspešný, na ihrisku sme dominovali a víťazne zakočili 2:0. Druhé miesto na Majstrovstvách Slovenska je obrovský úspech. 1. SPARTAK Myjava  2. AS Trenčín  3. PARTIZÁN Bardejov.

      Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu

    • Máme schránku dôvery!
     • Máme schránku dôvery!


      Na čo slúži schránka dôvery?

      Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým,
      ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky,
      ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.

      Kde nájdeš schránku dôvery?

      Schránka dôvery je umiestnená na stene pri hlavnom vstupe.
      Kto bude čítať tvoje odkazy?
      Pani psychologička a samozrejme ten, komu bude odkaz adresovaný.

      Má schránka dôvery podmienky?

      Áno, rieši všetky slušné odkazy.

      Má schránka dôvery pravidlá? Áno, schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:


      ●Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém... Čokoľvek, čo ťa
      trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky. Možno pomôžeš
      vyriešiť problém aj inému spolužiakovi či učiteľovi.


      ●Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.


      ●Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď na seba kontakt. Do anonymných odkazov
      napíš aspoň znak alebo heslo.


      ●Do odkazu tiež môžeš napísať, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od p. riaditeľa
      školy, od p. zástupcu, od jednotlivých vyučujúcich...).


      ●Odpovede budú zverejnené na nástenke pri schránke dôvery. Záležitosti zasahujúce do intímnosti
      sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú
      riešené diskrétne a to, čo je v listoch, sa nikto iný nedozvie!

    • Odovzdali sme maturitné vysvedčenia
     • Odovzdali sme maturitné vysvedčenia

      Dnes sme odovzdali dvadsať maturitných vysvedčení.

      Dvadsať trénerských osvedčení.

      Dvadsiatim mladým a úspešným ľuďom, ktorí na našej škole prešli skúškou dospelosti.

      Mnohí z nich budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, z niektorých budú profesionálni športovci, iní sa zamestnajú.

      Z tejto dvasiatky máme naozaj veľkú radosť, do ďalších životných etáp im želáme veľa zdravia a úspechov. 

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • sekretariat/tel-fax: +421 32 655 2677 +421 911 552 677 sekretariat@sportovegymnazium.sk riaditeľ: +421 911 410 034 riaditel@sportovegymnazium.sk zriaďovateľ: +421 903 451 982 zriadovatel@sportovegymnazium.sk
    • SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Slovakia
    • 37922866
    • 2022074615
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje